PL EN


2012 | 4 | 137-148
Article title

Udającym się w świat biznesu pod rozwagę

Content
Title variants
EN
Prospective Businesspeople, to Atention!
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W oparciu o wyniki badań empirycznych przeprowadzonych na terenie Warmii i Mazur w latach 2004–2009, w artykule podjęto próbę identyfikacji najważniejszych czynników determinujących decyzje właścicieli mikro- i małych przedsiębiorstw, zarówno tych dotyczących rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej, jak i mających wpływ na jej wyniki finansowe. Zwrócono m.in. uwagę na takie kwestie, jak: struktura źródeł finansowania przedsiębiorstw, znaczenie kapitału społecznego, cechy osobowościowe przedsiębiorców. Decyzje przedsiębiorców z Warmii i Mazur o powołaniu do życia pierwszej firmy wiążą się z uniwersalnymi bodajże (tj. w pewnym sensie ponadczasowymi i ponadregionalnymi) złożonymi dylematami trudnych wyborów. Nieomal zawsze brzemienne są one w sukces bądź klęskę, nastroje optymizmu lub pesymizmu, ryzyko i niepewność.
EN
Based on data collected by means of empirical research in the voivodship of Warmia and Mazury in the period from 2004 till 2009 this paper attempts to identify the underlying motives or crucial decisions made by owners of small and very small enterprises, such as: what incited them in the first way to launch their own business, what decisions determined the financial business success. Under closer examination came the following factors: the structure of the firm’s financial sources, the firm’s assets and personality traits of the entrepreneurs. The Warmian and Mazurian entrepreneurs’ initial decisions to fond their first business can be ascribed to the universal (that means transtemporal and transregional) category of problematic complex choices. Without fail they imply simultaneously success and failure, the spirit of optimism and pessimism, risk and uncertainty.
Year
Issue
4
Pages
137-148
Physical description
Contributors
 • Katedra Finansów i Bankowości, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Katedra Finansów i Bankowości, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
References
 • Astebro T., Bernhardt I., Startup financing, owner characteristic and survival, „Journal of Economics & Business” 2003, nr 55.
 • Chudy W., Kłamcy profesjonalni. Praca dyplomaty i szpiega w ujęciu etyki, Wydawnictwo Maternus Media, Tychy 2004.
 • Cressy R., Are business startups debt rationed?, „Economic Journal” 2006, September.
 • Dietl J., Przedsiębiorczość, przedsiębiorca, menadżer w warunkach potęgującej się konkurencji oraz globalizacji rynku. Wykład inauguracyjny wygłoszony w 1994 roku. Materiał powielany.
 • Flejterski S., Neurobankowość, [w:] „Finanse 2009, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 548, Szczecin 2009.
 • Fukuyama F., Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu, Wydawnictwo Naukowe PWN,Warszawa 1997.
 • King G., Sekrety sprzedaży. Jak zwyciężać w każdej sytuacji handlowej, Wydawnictwo „Helion”, Gliwice 2008.
 • Krumboltz J. D., Levin Al. S., Szczęście to nie przypadek, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2009.
 • Kuratko R. F., Hodggetts R. M., Entrepreneurship a contemporary approach, The Dryden Press,Orlando 1995.
 • Lutyńska K., Badania surweyowe w latach 90, „ASK. Społeczeństwo. Badania. Metody” 1999, nr 8.
 • Markiewicz H., Romanowski A., Skrzydlate słowa, PIW, Warszawa 1990.
 • Piasecki B., Ekonomika i zarządzanie małą firmą, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa – Łódź 1998.
 • Ridderstrale J., Nordstom K., Funky biznes, Wydawnictwo WIG-Press, Warszawa 2001.
 • Schumpeter J. A., Kapitalizm, socjalizm, demokracja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.
 • Sołoma A., Kredytowanie w sferze wzajemnej ostrożności i niepewności. Z praktyki stosunków miedzy bankami a małymi firmami w regionie warmińsko-mazurskim, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2005.
 • Sołoma A., Kredyty bankowe a rozwój małych i mikroprzedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2004.
 • Sołoma A., Kryteria wyboru banku preferowane przez właścicieli mikro- i małych przedsiębiorstw naWarmii i Mazurach. Interdyscyplinarne ujęcie problemu, Wydawnictwo „Dom Organizatora”, Toruń 2010.
 • Sołoma A., Zaufanie przedsiębiorców do banków w perspektywie finansów behawioralnych, [w:] Ekonomia. Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, [red.] J. Sokołowski i in., nr 113.
 • Wach K., Jak założyć firmę w Unii Europejskiej, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2006.
 • Wesołowska E., Adaptacja do zmian w okresie transformacji własnościowej. Psychologiczny punkt widzenia, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2001.
 • Wesołowska E., Psychologiczny portret prywatnego przedsiębiorcy. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2003.
 • Wilmańska A., Rekomendacje raportu OECD w praktyce polskiej przedsiębiorczości – działania PARP, PARP, Warszawa 2010.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2084-1140
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-286bbb92-272a-484e-9673-eb86395b3d56
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.