Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2016 | 60 | 269-282

Article title

Worker’s Participation Prospects. Current State of Affairs and Directions of Changes

Authors

Title variants

PL
Partycypacja pracownicza. Stan obecny i kierunki zmian

Languages of publication

EN

Abstracts

PL
Artykuł został poświęcony różnym formom partycypacji pracowniczej w zarządzaniu zakładem pracy. Historycznie pierwszą formą partycypacji pracowniczej była koncepcja tzw. samozarządzania, tj. dopuszczenie pracowników do udziału w zarządzaniu przedsiębiorstwami państwowymi poprzez tzw. rady pracowników. Niemniej jednak system ten okazał się nieadekwatny w podmiotach wolnorynkowych. Przedstawiciele pracowników zachowali jednak mniejszościowy udział w organach podmiotów powstałych po przekształceniu przedsiębiorstw państwowych – radach nadzorczych i zarządach. Te dwie formy partycypacji pracowniczej (rady pracowników oraz udział przedstawicieli pracowników w radach nadzorczych) należy postrzegać łącznie jako dwa etapy rozwoju koncepcji „samozarządzania”. Nowe formy partycypacji pracowniczej pojawiły się w związku z wpływami prawa europejskiego (np. europejskie rady pracowników, Europejskie Zgrupowanie Interesów Gospodarczych czy spółka europejska). Innym przejawem wpływu prawa europejskiego są dyrektywy promujące partycypację pracowniczą (informowanie i konsultowanie pracowników) w podmiotach krajowych (tj. rady pracowników). Jeszcze inną formą partycypacji pracowniczej wprowadzoną przez polskie regulacje prawne są tzw. przedstawiciele ad hoc, powoływani do reprezentowania pracowników w konkretnych sprawach. Jeżeli chodzi o kierunki rozwoju partycypacji pracowniczej w Polsce, to autor zwraca uwagę na nowe zasady powoływania rad pracowników (bez wpływu związków zawodowych na ich skład), konieczność nowelizacji ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji oraz wdrożenia standardów europejskich, a także – co szczególnie istotne – na potrzebę wypracowania jednolitego schematu pozwalającego na zintegrowanie poszczególnych elementów istniejącego systemu partycypacji pracowniczej.

Journal

Year

Volume

60

Pages

269-282

Physical description

Contributors

author
  • Polish Academy of Sciences

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-286bc7ff-cae7-477d-b5ef-44b8535f96c4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.