PL EN


Journal
2003 | 1(10) | 23-36
Article title

Małe i średnie przedsiębiorstwa w kształtowaniu życia społeczno-gospodarczego Polski po 1898 roku

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zmiany społeczne, polityczne i gospodarcze, które zapoczątkowane zostały w Polsce po czerwcu 1989 roku, wskazywały jasno, iż możliwe jest odrodzenie gospodarki kapitalistycznej i procedur demokratycznych oraz konieczne jest budowanie podstaw dla funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego. „Państwo obywateli” wymaga istnienia określonych instytucji, które wspomagać mogą i będą rozwój demokracji i gospodarki rynkowej. Instytucje te działać będą na rzecz reprezentowania różnych przejawów życia społecznego oraz opinii, poglądów, interesów, potrzeb i programów. Polska do 1989 roku nie posiadała systemu instytucji i procedur demokratycznych, zapewniających jednostce i grupom społecznym wolności wyboru ekonomicznego, społecznego i politycznego. Sytuacja ta drastycznie zmieniła się z początkiem lat 90.
Journal
Year
Issue
Pages
23-36
Physical description
Dates
published
2003-06-30
Contributors
References
  • Ustawa z 23 grudnia 1988 roku o działalności gospodarczej, Dz.U. Nr 41, poz. 324 z późniejszymiz mianami.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-286e4465-93ae-4319-9400-e647353fd9ad
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.