PL EN


2017 | 3 | 96-116
Article title

Śladami poznańskich ewangelików

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zorganizowane życie religijne ewangelickiej mniejszości wyznaniowej sięga połowy XVI wieku. Od tego czasu krajobraz kulturowy Poznania wzbogacano obiektami sakralnymi oraz użyteczności publicznej, związanymi z działalnością ewangelików. Po II wojnie światowej wiele kościołów przejęli katolicy, dawne cmentarze przekształcono w parki, a budynki użyteczności publicznej zaadaptowano do pełnienia różnych funkcji. Celem niniejszego artykuły było przedstawienie wyników inwentaryzacji terenowej wzbogaconej przeglądem literatury, co umożliwiło wyznaczenie na obszarze miasta kilkunastu miejsc związanych ze wspólnotą ewangelicką. Jako walory turystyczne mogłyby one stanowić podstawę szlaku kulturowego o charakterze religijno-poznawczym. W ramach podjętej tematyki przeprowadzono również badanie ankietowe wśród poznaniaków. Pozwoliło ono określić w jakim stopniu mieszkańcy miasta są w stanie zlokalizować obiekty poewangelickie w przestrzeni miejskiej, a także zidentyfikować poziom ich świadomości genezy wskazanych miejsc. Większość ankietowanych identyfikuje poewangelickie obiekty, jednak zaledwie zna ich pierwotne przeznaczenie. Zainteresowanie mieszkańców dziedzictwem ewangelików staje się szansą na poznanie spuścizny tej mniejszości wyznaniowej w roku jubileuszu 500 lecia Reformacji.
Year
Issue
3
Pages
96-116
Physical description
Dates
published
2017-06-15
Contributors
author
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Studenckie Koło Naukowe Geografów
References
 • Błaszczyk I., 2003, Dawny zbór Świętego Krzyża na Grobli, Wyd. Miejskie, Poznań
 • Bojarski T., 2012, Ewangelicy we Włocławku i okolicach dostęp online http://projekt.ckziu.wloclawek.pl/marzec-kwiecien_s6.html [27.04.2017]
 • Domasłowski J., 2005, Kościół Ewangelicko-Augsburski w Poznaniu i w Zachodniej Wielkopolsce w latach 1919-2005, Wyd. Parafia Ewangelicko-Augsburska w Poznaniu, Poznań
 • Dworecki Z., 1992, Mniejszość niemiecka w Poznaniu w latach II Rzeczypospolitej, [w:] Wiesiołowski J. (red.), Niemcy i Żydzi w Poznaniu, Wyd. NEW TON s.c., Poznań
 • Gaweł Ł., 2011, Szlaki dziedzictwa kulturowego, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
 • Hałas-Rakowska H., 2011a, Cmentarze gmin ewangelickich św. Pawła i św. Łukasza przy ul. Grunwaldzkiej [w:] Wiesiołowski J. (red.), Kronika Miasta Poznania. Grunwald, Wyd. Miejskie Posnania, Poznań
 • Hałas-Rakowska H., 2011b, Założenia zieleni na Grunwaldzie na początku XX wieku. Od ogrodu ss. diakonisek po zieleńce międzywojnia [w:] Wiesiołowski J. [red.], Kronika Miasta Poznania. Grunwald, Wyd. Miejskie Posnania, Poznań
 • Jakimowicz T., 1998, Pałac Górków w Poznaniu, Wyd. Miejskie, Poznań
 • Kiec O., 1998, Ewangelicka parafia Chrystusa na Łazarzu 1902-1945, [w:] J. Wiesiołowski (red.), Kronika Miasta Poznania. Święty Łazarz, Wyd. Miejskie, Poznań, ss. 87-107
 • Kiec O., 2001, Protestantyzm w Poznańskiem 1815-1918, Wyd. Semper, Warszawa
 • Kiec O., 2015, Historia protestantyzmu w Poznaniu od XVI do XXI wieku, Wyd. Instytut Kultury Popularnej, Poznań
 • Kosiewicz J., 2003, Turystyka pątnicza – perspektywa teoretyczna i historyczna [w:] J. Bergier, Żbikowski (red.),Turystyka a religia, Wyd. PWSZ w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska, s. 27-34
 • Krzyślak B., 2003, Dawny kościół św. Pawła na Fredry, Wyd. Miejskie, Poznań
 • Kurzawa Z., Kusztelski A., 2006, Historyczne kościoły Poznania. Przewodnik, Wyd. Drukarnia i Księgarnia Świętego Wojciecha, Poznań
 • Machowska M., Wałkowska J., 2015, Ewangelicy w Gminie Kórnik, Wyd. Fundacja Heredtitas Culturalis, Poznań
 • Mikos von Rohrscheidt A., 2008, Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy., Wyd. KMB DRUK, Gniezno
 • Mikos von Rohrscheidt A., 2013, Religia jako przedmiot poznawczych zainteresowań turysty. Analiza fenomeny i oferty kulturowej turystyki [w:] Turystyka Kulturowa, nr 5, s. 86-102, Poznań
 • Mikos von Rohrscheidt A., 2016, Analiza programów imprez turystycznych jako podstawa typologii uczestników turystyki religijnej [w:] Folia Turistica, nr 39, s. 65-99, Kraków
 • Mrugalska-Banaszak M., 1999, Wilda dzielnica Poznania 1253-1939, Wyd. Miejskie, Poznań
 • Paradowska M., 2008, Poznań. Zabytki bamberskie, Wyd. Miejskie Posnania, Poznań
 • Witkowski R., 2012, Żydzi w Poznaniu. Krótki przewodnik po historii i zabytkach, Wyd. Miejskie Posnania, Poznań
 • Piotrowska M., 2006, Poznański standard. Hotele przy Świętym Marcinie [w:] Wiesiołowski J. (red.), Święty Marcin, Wyd. Miejskie, Poznań
 • Sobczak J., 2006, Kościoły Poznania, Wyd. Debiuty, Poznań
 • Tomaszewski A., 2005, Ekumenizm kulturowy w jednoczącej się Europie [w:] Rudkowski T. (red.), O zabytkach. Opieka, ochrona, konserwacja, Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, Warszawa
 • Trzeciakowski L., 1992, Polacy i Niemcy w życiu codziennym w Poznaniu w XIX wieku [w:] Wiesiołowski J. [red.], Niemcy i Żydzi w Poznaniu, Wyd. NEW TON s.c., Poznań
 • Wojtczak M., 2009, Diakonissenanstalt w Poznaniu. Od Zagórza do Königsstrasse (1865-1875) [w:] F. Lenort, P.F. Neumann (red.), Ecclesia. Studia z Dziejów Wielkopolski Tom 4, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Teologiczny, Poznań
 • Żerański M., 2009a, Ewangelicy w Cieszynie, Wyd. Pracownia na Pastwiskach, Cieszyn
 • Żerański M., 2009b, Ewangelicy w Wągrowie, Wyd. Pracownia na Pastwiskach, Cieszyn
 • Żerański M., 2010, Ewangelicy w Wiśle, Wyd. Pracownia na Pastwiskach, Cieszyn
 • Żerański M., 2011, Szlak ewangelicki w Słupsku – przewodnik turystyczny, Wyd. Pracownia na Pastwiskach, Cieszyn
 • Żyto A., 2016, Kościół garnizonowy przy ul. Szamarzewskiego, [w:] M. Mrugalska-Banaszak (red.), Kronika Miasta Poznania. Jeżyce II, Wyd. Miejskie Posnania
 • Żyto A., 2017, Potencjał obiektów poewangelickich w kontekście turystyki kulturowej Poznania, [w:] K. Borodako (red.), Współczesne oblicza turystyki, Wyd. Proksenia, Kraków, s. 378-387
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-287407ce-bbbd-4ad5-9c1d-4e7a01e8c148
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.