PL EN


2009 | 8 | 29-38
Article title

Wzorzec stylistyczny polszczyzny biblijnej w pierwszej połowie XVI wieku

Content
Title variants
EN
Stylistic pattern of biblical Polish language in the first half of 16th century
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article describes the stylistic shape of biblical Polish language in the first half of 16th century. This stylistic aspect has been analyzed in two perspectives. The first one – the contemporary reception – shows several opinions of scientists, who work on the language of old Polish religious texts; the second perspective is the current language custom from the period of the texts’ creation. Materials for the second type of analysis were excerpted from the stylistic and language comments made upon creating the biblical texts by their authors and from the discussion led between Jan Sandecki-Malecki, Stanisław Murzynowski and Jan Seklucjan.
Year
Volume
8
Pages
29-38
Physical description
oryginalny artykuł naukowy
Dates
published
2009
Contributors
 • Uniwersytet Łódzki
References
 • Cybulski M., Staropolskie przekłady Psałterza, „Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego” t. 41, 1966.
 • Klemensiewicz Z., Historia języka polskiego, Warszawa 1981.
 • Korolko M., O kunszcie oratorskim staropolskiego kaznodziejstwa, w: Kultura żywego słowa w dawnej Polsce, red. H. Dziechcińska, Warszawa 1989.
 • Kuraszkiewicz W., Tło społeczne rozwoju polskiego języka literackiego, w: tenże, Polski język literacki. Studia nad historią i strukturą, Warszawa-Poznań 1986.
 • Kuraszkiewicz W., Z różnic języka potocznego i literackiego w XVI wieku, w: tenże, Polski język literacki. Studia nad historią i strukturą, Warszawa–Poznań 1986.
 • Kwilecka I., Studia nad staropolskimi przekładami Biblii, Poznań 2003.
 • Linde S.B., Słownik języka polskiego, t. I–VI, wyd. II, Lwów 1854–1860.
 • Maćkowiak K., Słownik a poezja. Z zagadnień świadomości leksykalnostylistycznych polskiego oświecenia, Zielona Góra 2001.
 • Migdał J., O języku Andrzeja Glabera z Kobylina. Studium normalizacji polszczyzny wczesnorenesansowej, Poznań 1999.
 • Milewski T., Nowe prace o pochodzeniu polskiego języka literackiego, „Pamiętnik Literacki” t. 43, 1952.
 • Obrońcy języka polskiego wiek XV–XVIII, oprac. W. Taszycki, Wrocław 2004.
 • Ostrowska E., Rej w ocenie Kochanowskiego, w: O języku poetyckim Jana Kochanowskiego. Wybór artykułów z „Języka Polskiego”. Wybrał i oprac. M. Kucała, Kraków 1984.
 • Ostrowska E., Walka o piękne słowo psałterzowe (Psałterz Kochanowskiego i Psałterz brzeski), w: O języku poetyckim Jana Kochanowskiego. Wybór artykułów z „Języka Polskiego”. Wybrał i oprac. M. Kucała, Kraków 1984.
 • Rospond S., Druki mazurskie XVI wieku, Olsztyn 1948.
 • Rospond S., Studia nad językiem polskim XVI wieku (Jan Seklucjan, Stanisław Murzynowski, Jan Sandecki-Malecki, Grzegorz Orszak), Wrocław 1949.
 • Skubalanka T., Historyczna stylistyka języka polskiego, Wrocław 1984.
 • Urbańczyk S., Głos w dyskusji o pochodzeniu polskiego języka literackiego, w: tenże, Szkice z dziejów języka polskiego, Warszawa 1968.
 • Urbańczyk S., Uwagi o artyzmie Psałterza w przekładzie Jana Kochanowskiego, w: O języku poetyckim Jana Kochanowskiego. Wybór artykułów z „Języka Polskiego”. Wybrał i oprac. M. Kucała, Kraków 1984.
 • Urbańczyk S., W sprawie polskiego języka literackiego, w: tenże, Szkice z dziejów języka polskiego, Warszawa 1968.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-287423d0-26ed-4d54-a9f8-d4dd33e45e93
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.