PL EN


2014 | 2014 5(100) Międzypokoleniowe zarządzanie zasobami ludzkimi | 13-28
Article title

Management of Workers Representing Different Generations as a Prerequisite for Efficient Organizational Activity

Content
Title variants
PL
Zarządzanie pracownikami różnych pokoleń warunkiem efektywnej działalności organizacji
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
The article looks at the essence of generational diversity management and discusses its role in the management process of an organization. The management of diverse teams necessitates the taking into account of matters linked with the quality of intergenerational relations. Aiming at the improvement of social interaction, the essence, intergenerational dialogue conditions, and resultant benefits are made clear. Basic aspects fostering collaboration in a diverse environment are characterized. Among the main factors facilitating the achievement of expected results are understanding, empathy, tolerance, and communication. The presented results are of pilot studies conducted among the employees of many organizations who are part–time students at the Częstochowa University of Technology. The goal of the studies was a diagnosis of the level of intergenerational relations.
PL
W artykule podjęto tematykę dotyczącą istoty zarządzania pracownikami różnych pokoleń, omówiono jego rolę w procesie zarządzania organizacją. Zarządzanie zespołami zróżnicowanymi pod względem wieku wymaga uwzględnienia kwestii związanych z jakością relacji międzypokoleniowych. Mając na uwadze poprawę interakcji społecznych, przybliżono istotę, uwarunkowania dialogu międzypokoleniowego oraz wynikające z niego korzyści. Scharakteryzowano podstawowe czynniki sprzyjające współpracy w zróżnicowanym wiekowo środowisku. Do głównych czynników umożliwiających osiągnięcie oczekiwanych rezultatów zaliczono: zrozumienie, empatię, tolerancję, komunikowanie się. Zaprezentowano wyniki badań pilotażowych prowadzonych wśród pracowników wielu organizacji, studiujących zaocznie na Politechnice Częstochowskiej. Celem tych badań była diagnoza poziomu relacji międzypokoleniowych.
Year
Pages
13-28
Physical description
Document type
article
Dates
published
2014-10-15
Contributors
author
 • Joanna Gajda, Czestochowa University of Technology
References
 • Bjorn Z, Ekelund, Pluta P. (2012), Diversity Icebreaker – Trening elastycznego zarządzania różnorodnością, w Witkowski S., Stor M. (red.), Sukces w zarządzaniu kadrami. Elastyczność w zarządzaniu kapitałem ludzkim, Wrocław, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, t. 2.
 • Fraser D. (1999), Wstęp, w Bollier D. (red.), „Mierzyć wyżej” (Historie 25 firm, które osiągnęły sukces łącząc skuteczne zarządzanie z realizacją misji społecznych), Warszawa, Wyd. Business Press.
 • Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym (2009), Senior Intergenerational Social Capital, Warszawa.
 • Jakubowski J. (2010), O pożytkach dialogu międzypokoleniowego, w Zarządzanie wiekiem i nie tylko, Warszawa, Akademia Rozwoju i Filantropii w Polsce.
 • Juchnowicz M. (2013), Troska o satysfakcję pracowników – nowy paradygmat czy nowy pragmatyzm? Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 3–4.
 • Kuciński M., Rutkiewicz M. (2012), Zarządzanie wiekiem sposobem aktywizacji osób 50+, Bydgoszcz, Wyd. Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy.
 • Kodatt S. (2009), Understand „You”: Leadership Preferences Within the Different Generations, 5th European Conference on Management, Leadership and Governance.
 • Machcińska-Szczepaniak M. (2005), Zarządzanie różnorodnością w przedsiębiorstwie – nowe wyzwanie dla menedżerów zasobów pracowniczych, w Sukces organizacji, ujęcie zasobowe i procesowe, Gdańsk, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, nr 5.
 • Mazur B. (2009), Zarządzanie w warunkach różnorodności zasobów ludzkich, Białystok, Wyd. Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania.
 • Pocztowski A., Pauli U. (2013), Profesjonalizacja zarządzania zasobami ludzkimi w małych i średnich przedsiębiorstwach, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 3–4.
 • Wziątek-Staśko A. (2012), Diversity Management: narzędzie skutecznego motywowania pracowników, Warszawa, Difin.
 • Zięba M., Szuwarzyński A., red. (2008), Zarządzanie wiekiem 50+, Gdańsk, Wyd. Politechniki Gdańskiej.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1641-0874
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2875b470-8e3f-4060-a69a-17a220deee22
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.