PL EN


2015 | 2 | 159-170
Article title

OCZEKIWANIA, RZECZYWISTOŚĆ ORAZ PERSPEKTYWY W PROCESIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI – RAPORT Z BADAŃ W POLSKICH I NORWESKICH PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

Authors
Content
Title variants
EN
EXPECTATIONS, THE REALITY AND PERSPECTIVES IN THE PROCESS OF VOCATIONAL PREPARATION OF TEACHERS – A REPORT OF THE RESEARCH CONDUCTED IN POLISH AND NORWEGIAN EDUCATIONAL INSTITUTIONS
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono wycinek badań realizowanych w Polsce i Norwegii wśród kadry kierowniczej i pedagogicznej placówek przedszkolnych oraz studentów. Szukano odpowiedzi na szereg problemów badawczych dotyczących oczekiwań, istniejącej rzeczywistości oraz perspektyw w procesie przygotowania studentów do wykonywania zawodu nauczyciela. Opisano procedury realizacji praktyk pedagogicznych. Przedstawiono zaobserwowane różnice w przygotowaniu do zawodu nauczyciela w polskich i norweskich placówkach przedszkolnych.
EN
The article presents a fragment of the research that was conducted in Poland and Norway. The research involved managerial and pedagogical personnel of pre-school institutions, and students. The main goal was to find answers to a wide range of research questions including expectations, the existing reality and perspectives in the process of preparing students to perform their teacher professions. Procedures of completing pedagogical internships are described. Some differences in preparing students to being teachers in Polish and Norwegian pre-school institutions are discussed.
Year
Issue
2
Pages
159-170
Physical description
Dates
published
2015-12-10
Contributors
author
  • Uniwersytet Śląski w Katowicach
References
  • Juszczyk S., Badania ilościowe w naukach społecznych. Szkice metodologiczne, Katowice 2005.
  • Łobocki M., Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2001.
  • Pilch T., Zasady badań pedagogicznych, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 1998.
  • Rostańska E., Kisiel M., Pedagogika w służbie i działaniu na rzecz regionu, Dąbrowa Górnicza, 2011.
  • Sztumski J., Wstęp do metod i technik badań społecznych, Wydawnictwo „Śląsk”, Katowice, 1995.
  • Watoła A., Przedszkole – Przestrzeń rozwoju dziecka, Dąbrowa Górnicza, 2009.
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, Dz. U. 2009 Nr 4, Poz. 17 z dnia 15 stycznia 2009.
  • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17.01.2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.
  • Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego Dla Przedszkoli Oraz Innych Form Wychowania Przedszkolnego. Załącznik do rozporządzenia MEN z dnia 30 maja 2014 r. (poz. 803).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1895-197X
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2880253e-2712-483d-864f-a2c9851ac151
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.