PL EN


2013 | 10 | 162-173
Article title

Военное положение в Польше (1981 г.) и революционные преобразования в странах Центральной и Юго-Восточной Европы

Content
Title variants
EN
Martial Law in Poland (1981) and the revolutionary changes in countries of Central and South-East Europe
Languages of publication
RU
Abstracts
EN
The article analyzes the political situation in Poland in the late 1970s and 80s. The author seeks to identify the reasons behind the imposition of martial law in the country in December of 1981, the event which over time has led to the dismantling of the socialist establishment in Poland and other Warsaw Pact countries.
Keywords
Contributors
  • Obwodowy Instytut Podwyższenia Kwalifikacji Pracowników Oświaty w Woroneżu (Federacja Rosyjska)
References
  • Волков В.К., Революционные преобразования в странах Центральной и Юго-Восточной Европы, „Вопросы истории” 1990, № 6.
  • Jaruzelski W., Stan wojenny. Dlaczego?, Warszawa 2002.
  • Jaruzelski W., Starsi о 25 lat, Warszawa 2006.
  • Rakowski M.F., Jak to się stało, Warszawa 1991.
  • Травин Дм., Два портрета из периода польских реформ, „Звезда” 2009, № 10.
  • Wyjaśnienia gen. Wojciecha Jaruzelskiego złożone przed Sądem Okręgowym w Warszawie w dniach 25 września, 2, 6, 14, 21 i 28 października 2008 roku w procesie dotyczącym wprowadzenia stanu wojennego, „Przegląd” 2008, nr 46.
Notes
RU
Табачников Бронислав Яковлевич – кандидат исторических наук, профессор, засл. Работник высшей школы РФ, заведующий кафедрой истории философии и культуры Воронежского областного института повышения квалификации и переподготовки работников образования.
PL
Bronisław Jakowlewicz Tabacznikow dr nauk historycznych, profesor, odznaczony nagrodami państwowymi i resortowymi, kierownik Katedry Historii Filozofii i Kultury Obwodowego Instytutu Podwyższenia Kwalifikacji Pracowników Oświaty w Woroneżu (Federacja Rosyjska)
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2880857f-004f-4312-b413-1fb3a7cda810
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.