PL EN


2017 | XIX/2 | 87-104
Article title

Развитие аналитических тенденций в русском языке в области представления неприязненных эмоциональных отношений

Title variants
PL
Rozwój tendencji analitycznych w języku rosyjskim w dziedzinie prezentacji emocji nieprzyjaźni
EN
The development of verbal means denoting the emotional state of hostility in the Russian language
Languages of publication
BE
Abstracts
PL
Przedmiotem rozważań autorek niniejszego artykułu jest rozwój systemu określeń emocjonalnej sytuacji nieprzyjaźni w języku rosyjskim. Zawiłość wspomnianej sytuacji prowadzi do tego, że syntetyczny sposób jej przedstawienia za pomocą takich czasowników, jako брезговать, ненавидеть, осуждать, презирать, порочить i in., które wykazują raczej umiarkowaną aktywność derywacyjną, zostaje uzupełniony analityzmem derywacyjnym. W tym przypadku powstaje konstrukcja analityczna, która składa się z desemantyzowanego czasownika-werbalizatora, realizujące potrzebne znaczenie gramatyczne, oraz rzeczownika, reprezentującego wymagany stosunek emocjonalny, na przykład, выражать осуждение, проповедовать презрение, демонстрировать враждебность, раздувать ненависть, руководствоваться неприязнью. Artykuł poświęcony jest udziału w przedstawieniu emocjonalnej sytuacji nieprzyjaźni w języku rosyjskim derywacyjnych konstrukcji analitycznych, takich, jak проповедовать презрение, демонстрировать враждебность, раздувать ненависть.
EN
The article examines the development of verbal means denoting the emotional state of hostility in the Russian language. Due to the complexity of the emotional state conveyed, the synthetic verbal constructions, formed by verbs of low derivational potential like to disdain, to hate, to condemn, to despise, to defame, etc., are superseded by analytic constructions. The latter contain a light verb, carrying the necessary grammatical meaning and a noun, denoting the required emotional attitude, e.g. to express condemnation, to propagate contempt, to display enmity, to inflate hatred, to be guided by hostility, et al.
Year
Issue
Pages
87-104
Physical description
Contributors
  • Кафедра теоретического и славянского языкознания Белорусского государственного университета (Минск, Беларусь)
  • Кафедра теоретического и славянского языкознания Белорусского государственного университета (Минск, Беларусь)
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-28813633-a496-4830-88e1-f8c1c2735eab
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.