PL EN


2011 | 88 | 51-65
Article title

Celevaâ funkciâ zadači formirovaniâ optimalnovo maršruta dviženiâ brigad rabočih v hode operativnovo planirovaniâ

Title variants
EN
Objective Function of Forming the Optimal Route of Brigades' Movement during Operational Planning
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł poświęcony jest technologii planowania operacyjnego w budownictwie. Zawiera treściowy opis zadania kształtowania grafów przemieszczania się brygad na obiektach budownictwa w trybie operatywnym z uwzględnieniem informacji o stanie prac na obiektach przed rozpoczęciem okresu planowanego oraz informacji o zabezpieczeniu budownictwa w zasoby pracy, materialno-techniczne i finansowe. Zaproponowano funkcję docelową rozwiązania zadania kształtowania optymalnej marszruty przemieszczania się brygad pracowników na obiektach programu produkcyjnego organizacji wykonawczej w trakcie planowania operacyjnego.
EN
The article is devoted to the technology of operational planning in construction. An informative description of the problem of forming brigades' schedules on construction objects taking into account the information about the status of the course of works on objects to the beginning of the planned period and the provision of construction with labor, logistical and financial resources is provided here. There is offered an objective function of solving the problem of forming the optimal route of brigades' movement on objects of the production program of the contractor during operational planning.
Contributors
  • Brzeski Państwowy Uniwersytet Techniczny, Białoruś
  • Brzeski Państwowy Uniwersytet Techniczny, Białoruś
References
  • 1. Срывкина Л.Г., Чумерин Н.Ю., Метод автоматизации формирования маршрутов движения бригад и звеньев по объектам оперативного плана // Архитектура и строительство - 2005: Материалы I международного научно-практического семинара. - Брест: УО "Брестский государственный технический университет", 2005. - с. 108 - 117.
  • 2. Павлючук Ю.Н., Срывкина Л.Г., Оптимизация маршрутов движения бригад рабочих по объектам строительства // Проблемы повышения эффективности инвестиционно-строительного и жи- лищно-коммунального комплексов России: Сб. научных трудов / Под общ. ред. С.М. Яровенко - Москва: ИПЦ МИКХиС, 2005.
  • 3. Дубров А.М., Компонентный анализ и эффективность в экономике. Москва: Финансы и статистика, 2002.
Notes
PL
Pełny tekst artykułu umieszczono za zgodą wydawcy. Tekst ten jest również dostępny w internecie na stronie Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2886aec9-5876-4c33-b46f-31fc3308f1bd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.