PL EN


2018 | 2/42 | 33-51
Article title

Analysis of Selected Approaches to the Integral Pedagogy in Polish Pedagogical Thought

Selected contents from this journal
Title variants
PL
Analiza wybranych ujęć pedagogiki integralnej w polskiej myśli pedagogicznej
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The article presented has attempted to analyse the selected approaches to integral pedagogy in Polish pedagogical thought. The rationale for the choices made by the author were personal declarations of practice, such as a type of pedagogy by specific researchers and/or classifying them as integral pedagogues by other pedagogues. The author provides arguments that the idea of integrity in pedagogy concerns researchers representing various trends in pedagogical thinking. At the same time, it is a subject of disputes conducted by them. The presentation of selected approaches of integral pedagogy by Sergiusz Hessen, Stefan Kunowski, Irena Wojnar, Bogdan Suchodolski, Marian Nowak, Zbigniew Kwieciński and Monika Jaworska-Witkowska, ends with a brief description of the position of Wiesław Andrukowicz, which is polemical towards their work.
PL
W prezentowanym artykule została podjęta próba analizy wybranych ujęć pedagogiki integralnej w polskiej myśli pedagogicznej. Uzasadnieniem dla dokonanych przez autorkę wyborów były osobiste deklaracje uprawiania takiej pedagogiki przez konkretnych badaczy oraz/lub zaklasyfikowanie ich przez innych pedagogów do grupy pedagogów integralnych. Autorka artykułu dostarcza argumentów, że idea integralności w pedagogice jest przedmiotem troski badaczy reprezentujących różne nurty myślenia pedagogicznego. Jest ona jednocześnie przedmiotem prowadzonych przez nich sporów. Prezentację wybranych ujęć pedagogiki integralnej autorstwa: Sergiusza Hessena, Stefana Kunowskiego, Ireny Wojnar, Bogdana Suchodolskiego, Mariana Nowaka, Zbigniewa Kwiecińskiego oraz Moniki Jaworskiej-Witkowskiej, kończy krótka charakterystyka polemicznego wobec ich twórczości stanowiska Wiesława Andrukowicza.
Year
Volume
Pages
33-51
Physical description
Contributors
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
References
 • Andrukowicz, Wiesław. By dziecko było geniuszem. Wprowadzenie do edukacji komplementarnej. Kraków: Impuls, 2011.
 • Andrukowicz, Wiesław. Edukacja integralna. Kraków: Impuls, 2001.
 • Hessen, Sergiusz. O sprzecznościach i jedności wychowania. Zagadnienia pedagogiki personalistycznej. Warszawa: Wydawnictwo „Żak”, 1997.
 • Hessen, Sergiusz. Podstawy pedagogiki. Tłum. A. Zieleńczyk. Warszawa: Wydawnictwo „Żak”, 1997.
 • Jasińska, Katarzyna. „Bogdana Suchodolskiego personalizm laicki?”. In: Wychowanie na rozdrożu. Personalistyczna filozofia wychowania, ed. Franciszek Adamski, 229–243. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1999.
 • Jaworska-Witkowska, Monika. Ku kulturowej koncepcji pedagogiki. Kraków: Impuls, 2009.
 • Jaworska-Witkowska, Monika. W stronę pedagogiki integralnej. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2007.
 • Kubinowski, Dariusz. „Pedagogiczne myślenie humanistyczne jako kategoria metodologiczna”. In: Metodologia pedagogiki zorientowanej humanistycznie, eds. Dariusz Kubinowski, Marian Nowak, 171–187. Kraków: Impuls, 2006.
 • Kunowski, Stefan. Podstawy współczesnej pedagogiki. Łódź: Wydawnictwo Salezjańskie, 1980.
 • Kwieciński, Zbigniew. Socjopatologia edukacji. Olecko: Mazurska Wszechnica Nauczycielska, 1995.
 • Maritain, Jacques. Humanizm integralny. Warszawa: Wydawnictwo „Krąg”, 1981.
 • Nowak, Marian. „Metodologia pedagogiki między «naukowością/teoretycznością» a «praktycznością»”. In: Metodologia pedagogiki zorientowanej humanistycznie, eds. Dariusz Kubinowski, Marian Nowak, 145–170. Kraków: Impuls, 2006.
 • Nowak, Marian. Podstawy pedagogiki otwartej. Ujęcie dynamiczne w inspiracji chrześcijańskiej. Lublin: RW KUL, 1999.
 • Rynio, Alina. „Integralne wychowanie”. In: Encyklopedia aksjologii pedagogicznej, eds. Krystyna Chałas, Adam Maj, 440–448. Radom: POLWEN, 2016.
 • Sośnicki, Kazimierz. Istota i cele wychowania. Warszawa: Nasza Księgarnia, 1967.
 • Suchodolski, Bogdan. Świat człowieka a wychowanie. Warszawa: Książka i Wiedza, 1967.
 • Wojnar, Irena. „Jedność i różnorodność pedagogiki zwanej ogólną”. In: Rozwój pedagogiki ogólnej. Inspiracje i ograniczenia kulturowe oraz poznawcze, ed. Andrzej Bogaj, 39–47. Warszawa-Kielce: Wydawnictwo Instytutu Badań Edukacyjnych, 2001.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-288b0754-ace9-4c4d-9af0-4539eaed6fdf
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.