PL EN


2012 | 2(3) | 37-46
Article title

Konsument w strategii współczesnego przedsiębiorstwa

Content
Title variants
EN
Consumer in the Contemporary Enterprise's Strategy
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Artykuł ma charakter teoretycznych rozważań na temat ewolucji miejsca i roli konsumenta w strategiach współczesnych przedsiębiorstw. Pokazano w nim zmiany zachodzące w relacjach konsument - przedsiębiorstwo obserwowane na przestrzeni ostatnich czterdziestu lat. Konsument z biernej, bezosobowej jednostki statystycznej staje się dla przedsiębiorstwa aktywnym i wymagającym partnerem, częścią tej samej tkanki społeczno-kulturowej. Wymaga to od przedsiębiorstw ponownego zdefiniowania modeli biznesowych zgodnie z nowym paradygmatem, głoszącym, że przedsiębiorstwo i konsument we wspólnym wysiłku tworzą wartość dla konsumenta w punktach wzajemnych interakcji.
EN
The article is a theoretical discussion over the place and role of consumer in the strategies of contemporary companies. There have been shown changes appearing in consumer-company relations, which have been observed over the last 40 years. The consumer evolves from a passive, impersonal entity into an active and demanding partner, a part of the same socio-cultural tissue. From companies, it requires defining of business models according to the new paradigm, which says that a company and consumer both create value for the consumer in the points of common interactions.
Year
Issue
Pages
37-46
Physical description
Dates
published
2012
Contributors
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-6929
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-288f1a06-2122-48ad-9f6e-8630ea250832
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.