PL EN


2015 | 15 | 4(36) | 469-477
Article title

Sustainability and antifragility

Content
Title variants
PL
Trwałość, kruchość a polityka dla zrównoważonego rozwoju
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
In this article, some general conceptual issues regarding the relevance of antifragility for sustainable development and organizational sustainability are developed. This is done against the background of the general research hypothesis which is the basis for future research, requiring a paradigm shift from resilience of systems and organizations towards antifragility: Antifragility is the basis of intra- and intergenerational sustainability as well as long-term survival. More is needed than resilience, which rather focuses on the capacity and capability to recover from different shocks. Sustainability strategies should focus on the prevention or elimination of unsustainable activities or fragilities, replacing them, when necessary, with less unsustainable activities. This is a first step in enabling organizations or systems to handle unexpected future events, potentially threatening their existence.
PL
W niniejszym artykule opisano kluczowe założenia koncepcyjne dotyczące znaczenia antykruchości dla zrównoważonego rozwoju oraz podtrzymywalności organizacyjnej. Autor oparł się na podstawie dla ogólnej hipotezy badawczej stanowiącej fundament dla dalszych badań, wymagającej przesunięcia paradygmatu z odporności systemów i organizacji w kierunku antykruchości: Antykruchość to podstawa podtrzymywalności wewnątrz- i międzypokoleniowej, a także przetrwania w długim okresie. Potrzeba więcej aniżeli tylko odporności, która punkt ciężkości kładzie na możliwościach, potencjale i zdolnościach do powrotu do normalności po różnego rodzaju szokach. Strategie podtrzymywalności i zrównoważonego rozwoju powinny koncentrować się na zapobieganiu lub eliminacji niezrównoważonych działań czy kruchości, zastępując je, gdy to konieczne, mniej niezrównoważonymi działaniami. Stanowi to pierwszy krok umożliwiający organizacjom bądź systemom radzenie sobie w obliczu nieprzewidzianych przyszłym zdarzeń, zagrażających potencjalnie ich istnieniu…
Year
Volume
15
Issue
Pages
469-477
Physical description
Dates
published
2015-12
Contributors
 • Wrocław School of Banking, Wrocław, Poland
References
 • Admati, A.; Helwig, M. (2013). The Bankers' New Clothes - what is wrong with banking and what to do about it. Princeton: Princeton University Press.
 • Akerlof, G.A. (1970). The Market for “Lemons”: quality, uncertainty and the market mechanism. Quarterly Journal of Economics 84: 488-500.
 • Akerlof, G.A.; Shiller, R.J. (2009). Animal Spirits – how human psychology drives the economy, and why it matters for global capitalism. Princeton: Princeton University Press.
 • Borys, T. (2005). Indicators for Sustainable Development – a Polish experience. Warszawa-Białystok: Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych.
 • Bullen, G. (2015). Sustainable service – strategic perspective. In: Liu, X.; Li, Y. (eds.). Green Services Engineering, Optimization, and Modeling in the Technological Age, Information Science Reference: 61-90. IGI Global, USA, pp. 61-90.
 • Burchard-Dziubińska, M. (2015). Social responsibility, consumption and production patterns in textile and cloth industry in Poland. Economic and Environmental Studies 15(3): 257-270.
 • Castells, M. (1998). End of Millennium. Cambridge: Blackwell Publishers.
 • Commission of the European Communities (2005). Sustainable Development Indicators to Monitor the Implementation of the EU Sustainable Development Strategy. Communication from Mr. Almunia to the Members of the Commission, SEC(2005) 161final. Brussels: Commission of the European Communities.
 • Costanza, R.; Daly, H.E.; Bartholomew, J.A. (1991). Goals, Agendas and Policy Recommendations for Ecological Economics. In: Costanza, R. (ed.). Ecological Economics – the science and management of sustainability: 1-20. New York: Columbia University Press.
 • Furubotn, E.G.; Richter, R. (1997). Institutions and Economic Theory – the contributions of the New Institutional Economics. Ann Arbor: The University of Michigan Press.
 • Gądek-Hawlena, T., Wróbel, M. (2015). The effects of innovative solutions implemented in the supply chain of the public postal operator in Poland. Wrocław School of Banking Research Journal (Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu) 15(1): 35-44.
 • Hayek, F.A. (1937). Economics and Knowledge. Economica 4(13): 33-54.
 • Hayek, F.A. (1945). The Use of Knowledge in Society. American Economic Review 35( 4): 519-530.
 • Hayek, F.A. (ed.) (1935). Collectivist Economic Planning. London: Routledge.\
 • Lambrechts, W.; Van Liederkerke, W.; Rymenams, S. (2015). Connecting sustainability initiatives with efficiency measures: an opportunity for business schools. Central and Eastern European Journal of Management and Economics 3(2): 161-173.
 • Leal Filho, W.; Platje, J.; Gerstlberger, W.; Ciegis, R.; Kääriäe, J.; Klavins, M. (2016). The Role of Governance in Realising the Transition towards Sustainable Societies. Journal of Cleaner Production. doi:10.1016/j.jclepro.2015.11.060
 • Piasecka-Głuszak, A. (2015). The implementation of practical solutions in logistic processes in companies familiar with lean management by means of benchmarking methods. Wrocław School of Banking Research Journal (Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu) 15(1): 45-47.
 • Platje, J. (2015). Beyond resilience – new institutional economics, fragilities and indicators of unsustainability. Central and Eastern European Journal of Management and Economics 3(4). Forthcoming.
 • Rao, P.K. (2000). Sustainable Development - economics and policy. Oxford: Blackwell Publishers.
 • Słupik, S. (2015). Challenges and barriers to sustainable energy consumption in the Silesian Voivodeship. Economic and Environmental Studies 15(3): 303-322.
 • Szołtysek, J. (2015). The city as a pretext for developing logistic concepts. Wrocław School of Banking Research Journal (Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu) 15(1): 25-34.
 • Taleb, N.M. (2007). The Black Swan - the impact of the highly improbable. London: Penguin Books.
 • Taleb, N.M. (2012). Antifragile - things that gain from disorder. London: Penguin Books.
 • Van Dam, Y.K.; De Jonge, J. (2015). The positive side of negative labelling. J Consum Policy. forthcoming.
 • WCED (1987). Our Common Future. Oxford: Oxford University Press.
 • Will, M.; Haidig, J.; Platje, J. (2015). Dysfunctional Leadership – Management in the CSR-case. Central and Eastern European Journal of Management and Economics 3(2): 155-160.
 • Zepada Quintana, D.S.; Mungia Vega, N.E.; Velazquez, L.E. (2015). The importance of Occupational Safety and Health in Management Systems in the Construction Industry: Case study of Construction in Hermosillo. Central and Eastern European Journal of Management and Economics 3(1): 51-69.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2081-8319
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-28932b68-6074-42e9-9c93-1c59473e99dc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.