PL EN


2017 | 15 | 193-213
Article title

WPŁYW INFORMACJI GRAFICZNEJ ORAZ NEGATYWNEGO AFEKTU NA OCENĘ RYZYKA ZACHOWAŃ SEKSUALNYCH

Content
Title variants
EN
THE INFLUENCE OF GRAPHIC INFORMATION AND NEGATIVE AFFECT ON SEXUAL BEHAVIOUR RISK ASSESSMENT
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem badania było ustalenie, czy informacja graficzna może zwiększyć trafność ocen ryzyka u osób w afekcie. Uczestnicy wzięli udział w badaniu internetowym, w jednym z czterech warunków eksperymentalnych. W dwóch grupach prezentowano drastyczne zdjęcia chorób wenerycznych celem wywołania afektu. W dwóch kolejnych grupach przedstawiano graficzne informacje o prawdopodobieństwie i konsekwencjach zarażenia się chorobą weneryczną. Badani wypełniali kwestionariusz Skali Pozytywnego i Negatywnego Afektu oraz odpowiadali na pytania dotyczące prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka. Wyniki nie potwierdziły postawionych hipotez. Badani nie różnili się między sobą bez względu na przydział do warunku eksperymentalnego. Efekt główny zdjęcia okazał się nieistotny statystycznie w przypadku pierwszego pomiaru afektu pozytywnego, jak i negatywnego. Nie dostrzeżono efektu głównego infografiki ani w przypadku afektu pozytywnego, ani negatywnego. Nie zaobserwowano interakcji między zmiennymi niezależnymi.
EN
The aim of the study was to determine if graphic information could increase the accuracy of risk assessment in affected people. The responders took part in an Internet study, in one of the four experimental conditions. In two groups, drastic photographs of venereal diseases were presented in order to induce affect. In two consecutive groups, the participants were provided with graphic information on the probability and consequences of getting infected with a venereal disease. The responders filled in the Positive and Negative Affect Schedule questionnaire and answered questions referring to the risk probability. The results did not support the assumed hypotheses. The participants did not differ, regardless of the randomized experimental condition. The main effect of the photographs turned out statistically insignificant in the case of the first measurement of both positive and negative affect. No main effect of the infographics was observed for positive or negative affect. Interaction between the independent variables was not established, either.
Year
Issue
15
Pages
193-213
Physical description
Contributors
 • SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
References
 • Bechara, A., Damasio, H., Tranel, D. i Damasio, A.R. (2005). The Iowa Gambling Task and the somatic marker hypothesis: some questions and answers. TRENDS in Cognitive Sciences, 9(4).
 • Brzozowski, P. (2010). Skala uczuć pozytywnych i negatywnych SUPIN: polska adaptacja skali PANAS Davida Watsona i Lee Ann Clark. Warszawa.
 • Garcia-Retamero, R. i Cokely, E.T. (2013). Communicating health risks with visual aids. Current Directions in Psychological Science, 22(5).
 • Garcia-Retamero, R. i Cokely, E.T. (2014). The influence of skills, message frame, and visual aids on prevention of sexually transmitted diseases. Journal of Behavioral Decision Making, 27(2).
 • Garcia-Retamero, R. i Galesic, M. (2013). Transparent Communication of Health Risks. Nowy Jork.
 • Hamer-Gutowska, K., Gutowski, J., Demidowicz, B. i Tyszka, T. (2005). Communicating and understanding information about probability of a genetic disease. Praga.
 • Isen, A.M. i Reeve, J. (2005). The influence of positive affect on intrinsic and extrinsic motivation: facilitating enjoyment of play, responsible work behavior and self-control. Motivation and Emotion, 29(4).
 • Kahneman, D. i Tversky, A. (1983). Extensional versus intuitive reasoning: the conjunction fallacy in probability judgment. Psychological Review, 90 (4).
 • Loewenstein, G.F., Weber, E.U., Hsee, C.K. i Welch, N. (2001). Risk as feelings. Psychological Bulletin, 127 (2).
 • Nęcka, E., Orzechowski, J. i Szymura, E. (2006). Psychologia poznawcza. Warszawa.
 • Reyna, V.F., Nelson, W.L., Han, P.K. i Dieckmann, N.F. (2009). How numeracy influences risk comprehension and medical decision making. Psychological Bulletin, 135 (6).
 • Schwarz, N. i Clore, G. (2003). Mood as information: 20 years later. Psychological Inquiry, 14 (3, 4).
 • Slovic, P., Finucane, M., Peters, E. i MacGregor, D. (2002). Rational actors or rational fools: Implications of the affect heuristic for behavioral economics. Journal of Socio-Economics, 31 (4).
 • Stone, E.R., Sieck, W.R., Bull, B.E., Yates, J.F., Parks, S.C. i Rush, C.J. (2003). Foreground-background salience: Explaining the effects of graphical displays on risk avoidance. Organizational Behaviour and Human Decision Processes, 90 (1).
 • Tyszka, T. (2010). Decyzje. Perspektywa psychologiczna i ekonomiczna. Warszawa.
 • Tyszka, T. i Sawicki, P. (2011). Affective and cognitive factors influencing sensitivity to probabilistic information. Risk Analysis, 31 (11).
 • Zaleśkiewicz, T. (2011). Psychologia ekonomiczna. Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2896407f-844f-478b-b007-ab15b51128a4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.