PL EN


2016 | 15 | 23–43
Article title

Komentarz na temat kryteriów i trybu oceny czasopism naukowych przedstawionych w Projekcie z dnia 6 czerwca 2016 r. „Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia ……………….. 2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym” oraz postulowane zmiany zapisów

Content
Title variants
EN
Comment on the evaluation procedure of scientific journals presented in the Bill of 6 June 2016 by the Polish Minister of Science and Higher Education. Proposed changes
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Artykuł omawia kryteria i tryb oceny parametrycznej czasopism naukowych według Projektu z dnia 6 czerwca 2016 r. „Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia ……………….. 2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym”, wskazuje poważne wady natury legislacyjnej i naukoznawczej (w tym bibliometrycznej) tego projektu oraz postuluje istotną nowelizację treści przepisów tego rozporządzenia.
EN
The article discusses the criteria and procedure for the parametric evaluation of scientific journals according to the Bill of 6 June 2016 of the “Directive of the Minister of Science and Higher Education, Republic of Poland, dated .................... 2016 concerning the process of granting academic categories to scientific institutions”. It indicates serious legislative flaws as well as flaws concerning the science of science (including bibliometrics) in the Bill and proposes significant amendments to the provisions of this Directive. It indicates serious flaws of this Bill regarding legislation, the science of science (including bibliometrics), and proposes significant amendments to the content of the provisions of this Directive.
Year
Volume
15
Pages
23–43
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
References
 • DUCH Włodzisław 2015: Otwarta nauka w Polsce i na świecie. Warszawa: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Publikacja dostępna online: http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2015_09/6c2249ded8b235e9df1430008d8f8eb5. pdf (dostęp: 23.11.2016).
 • KOKOWSKI Michał 2014a: Podstawowe błędy mechanizmu oceny parametrycznej jednostek naukowych. Aspekt naukoznawczy. PAUza Akademicka nr 246, 20 marca 2014, s. 3. Publikacja dostępna online: http://www.pauza.krakow.pl/246_3_2014.pdf (dostęp: 23.11.2016).
 • KOKOWSKI Michał 2014b: Błędy oceny parametrycznej. Forum Akademickie 2014/06, ss. 30–31. Publikacja dostępna online: https://forumakademickie.pl/fa/2014/06/bledy-oceny-parametrycznej/ (dostęp: 23.11.2016).
 • KOKOWSKI Michał 2015a: Uniwersytet nowego humanizmu. Zagadnienia Naukoznawstwa 1 (203)2015, ss. 17–43. Publikacja dostępna online: http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.desklightc111edb6-bcda-4b40-b1e1-5fc2925b19cb/c/ZN_1-2015_2-Uniwersytet.pdf (dostęp: 23.11.2016). [Rozwinięta postać tekstu opartegona referacie wygłoszonym podczas Kongresu Kultury Akademickiej „Idea Uniwersytetu – Reaktywacja” w Krakowie 20 marca 2014 r. ISesja plenarna: Idea uniwersytetu, autonomia uniwersytetu, uniwersytetbadawczy czy szkoła wyższego stopnia? (Kraków, Auditorium Maximum UJ, Aula Duża, 20 marca 2014)].
 • KOKOWSKI Michał 2015b: Indeks Hirscha publikacji Mikołaja Kopernika i pogrom polskiej humanistyki. Referat wygłoszony na Posiedzeniu Komisji Historii Nauki PAU (14 października 2015 r.).
 • KOKOWSKI Michał 2015c: Szkic aktualnej debaty nad naukometrią i bibliometrią w Polsce i zapomniane naukoznawstwo. Prace Komisji Historii Nauki PAU 14, ss. 117–134. Publikacja dostępna online: http://pau.krakow.pl/PKHN-PAU/pkhn-pau-XIV-2015-7.pdf (dostęp: 23.11.2016).
 • KOKOWSKI Michał 2015d: Jakiej naukometrii i bibliometrii potrzebujemy w Polsce? Prace Komisji Historii Nauki PAU 14, ss. 135–184. Publikacja dostępna online: http://pau.krakow.pl/PKHN-PAU/pkhn-pau-XIV-2015-8.pdf (dostęp: 23.11.2016).
 • KOKOWSKI Michał 2015e: Bibliografia naukometryczno-bibliometryczno-informetryczna (wybór). Prace Komisji Historii Nauki PAU 14, ss. 185–266. Publikacja dostępna online: http://pau.krakow.pl/PKHN-PAU/pkhn-pau-XIV-2015-9.pdf (dostęp: 23.11.2016).
 • KOKOWSKI Michał 2016a: Komentarz na temat kryteriów i trybu oceny czasopism naukowych przedstawionych w Projekcie z dnia 6 czerwca 2016 r. „Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia … 2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym” oraz postulowane zmiany zapisów. (List skierowany w tzw. trybie konsultacji społecznych w dniu 7 lipca 2016 r. do Premiera Dr. Jarosława Gowina, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego).
 • KOKOWSKI Michał 2016b: Komentarz do Projektu z dnia 6 czerwca 2016 r. „Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia … 2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym” wraz z postulowanymi zmianami zapisów z wyłączeniem przepisów dotyczących oceny czasopism naukowych. (List skierowany w tzw. trybie konsultacji społecznych w dniu 7 lipca 2016 r. do Premiera Dr. Jarosława Gowina, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego).
 • MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO (MNiSW) 2007: Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 października 2007 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych na działalność statutową. Dz.U. 2007 nr 205 poz.1489. Publikacja dostępna online: http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20072051489&type=2 (dostęp: 23.11.2016).
 • MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO (MNiSW) 2008: „Budujemy na Wiedzy - Reforma Nauki dla Rozwoju Polski”. Publikacja dostępna online: http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2013_05/b690a5e058dc3686b8f5703484d3cb76.pdf (dostęp: 23.11.2016).
 • MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO (MNiSW) 2010: Komunikat nr 19 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 września 2010 r. o ustalonych kategoriach jednostek naukowych. Publikacja dostępna online: http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2013_05/31035ede76959098b434f775295a66b9.pdf (dostęp: 23.11.2016). Obwieszczenie o sprostowaniu błędu. Publikacja dostępna online: http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2013_05/328f2a9f363d416fa-1f02d5624f2a6d2.pdf (dostęp: 23.11.2016).
 • MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO (MNiSW) 2012: Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym. Dz.U. 2012 nr 0 poz. 877. Publikacja dostępna online: http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20120000877+2017%2401%2401&type=2 (dostęp: 23.11.2016).
 • MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO (MNiSW) 2013: Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 lutego zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym. Dz.U. 2013 nr 0 poz. 191. Publikacja dostępna online: http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20130000191+2017%2401%2401&type=2 (dostęp:23.11.2016).
 • MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO (MNiSW) 2014a: Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym. Dz.U. 2014 nr 0 poz. 1126. Publikacja dostępna online: http://isap.sejm.gov.pl/ Download?id=WDU20140001126+2017%2401%2401&type=2 (dostęp: 23.11.2016).
 • MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO (MNiSW) 2014b: Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 lipca 2014 r. o przyznanych kategoriach naukowych jednostkom naukowym. Publikacja dostępna online: http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2014_07/475a73e93ea6148d2d71ab18d24c4a1e.pdf (dostęp: 23.11.2016).
 • MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO (MNiSW) 2014c: Wykaz jednostek naukowych i kategorii naukowych. Publikacja dostępna online: http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2013_09/485ab765cf1189945f7b95572d728cb0.pdf (dostęp: 23.11.2016).
 • MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO (MNiSW) 2015: Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 października 2015 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym. Publikacja dostępna online:http://dziennikustaw.gov.pl/du/2015/2015/1 (dostęp: 23.11.2016).
 • MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO (MNiSW) 2016a: Pismo przewodnie. Konsultacje. Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym. Publikacja dostępna online:https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//506/12286200/12356608/12356610/dokument224646.pdf (dostęp: 23.11.2016).
 • MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO (MNiSW) 2016b: Projekt z dnia 6 czerwca 2016 r. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia … 2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym. Publikacja dostępna online:http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//506/12286200/12356614/1235661 5/dokument224647.pdf (dostęp: 23.11.2016).
 • MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO (MNiSW) 2016c: [Pismo w sprawie wycofania „Projektu z dnia 6 czerwca 2016 r. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia … 2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym.] Sygn. DN.SJN.5040.276.2016 (28 września 2016 r.).
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2899704e-b14d-4137-ba29-d5b250e4e051
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.