PL EN


2016 | 17 | 2 | 46-53
Article title

ANALIZA DYSTANSU POLSKI DO KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ POD WZGLĘDEM OCHRONY ŚRODOWISKA NATURALNEGO

Authors
Content
Title variants
EN
ANALYSIS DISTANCE POLISH TO EUROPEAN UNION COUNTRIES IN TERMS OF THE ENVIRONMENT
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W pracy analizowano pozycję Polski pod względem, stanu środowiska naturalnego na tle krajów Unii Europejskiej. Badanie przeprowadzono w układzie krajów UE w latach 2000-2013. Podjęto próbę utworzenia rankingu państw określając poziom badanego zjawiska. Wybrano 8 cech diagnostycznych opisujących państwa pod względem stanu środowiska naturalnego. W celu uporządkowania obiektów posłużono się wskaźnikiem Perkala.
EN
The study analyzed the position of Polish terms, the state of the environment in European Union countries. The survey was conducted in the EU countries in the period 2000-2013. You attempted to create a ranking of countries in terms of the environment. 8 selected diagnostic features describing the state in terms of the environment. In order to sort the objects were used one of the methods of multidimensional comparative analysis.
Contributors
References
  • Chojnacki Z., Czyż T. (1991) Zróżnicowanie przestrzenne poziomu życia ludności. Biul. KPZ PAN.
  • Heffner K., Gibas P. (2007) Analiza ekonomiczno-przestrzenna. Akademia Ekonomiczna, Katowice.
  • Kukuła K. (1993) Próba waloryzacji województw ze względu na zagospodarowanie turystyczne oraz środowisko naturalne. Folia Turistica, 4.
  • Nowak E. (1990) Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych. PWE, Warszawa.
  • Parysek J. J., Wojtasiewicz L. (1979) Metody analizy regionalnej i metody planowania regionalnego. Stud. KPZK PAN.
  • Smith D. (1972) Geography and social indicators. South African Geographical Journal.
  • Sobala - Gwosdz A. (2004) The change in the rurar standard of living during the transformation in the Podkarpackie Province. IGiGP, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-289bd8ac-9d82-45b2-a3c7-16d2d0afecf5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.