PL EN


2016 | 2(6) | 111-122
Article title

Preferencje i postawy wobec prywatnego zabezpieczenia na wypadek niesamodzielności w Polsce

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Głównym celem artykułu jest przedstawienie wybranych zagadnień związanych z prywatnym zabezpieczeniem na wypadek niesamodzielności w Polsce. Skupiono się na trzech podstawowych kwestiach: (1) na świadomości ryzyka związanego z niesamodzielnością i koniecznością korzystania z opieki długoterminowej, (2) na skłonności do indywidualnego zabezpieczania się przed tym ryzykiem oraz (3) na preferencjach co do metod tego zabezpieczenia. Informacje zostały zebrane za pomocą metody CATI. Próba badawcza objęła 1026 respondentów w wieku 40-69 lat. Główny wniosek płynący z badania jest taki, że większość respondentów deklaruje wysoką skłonność do zabezpieczania się na wypadek niesamodzielności, jednak ta wysoka skłonność najczęściej nie przekłada się na realne działania. Respondenci są bardzo zachowawczy, jeśli chodzi o preferowane sposoby zabezpieczania się na wypadek niesamodzielności. Za najlepszą metodę zabezpieczenia uchodzi, w pierwszej kolejności, gromadzenie gotówki, a następnie prywatne ubezpieczenie opiekuńcze.
Year
Issue
Pages
111-122
Physical description
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-28a1b720-67a0-4755-9580-d4c6b67c4422
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.