PL EN


2014 | 23 | 49-70
Article title

Wizerunek Służby Więziennej na podstawie analizy miesięcznika "Forum Penitencjarne"

Content
Title variants
EN
The image of Prison Services in ‘Forum Penitencjarne’ Monthly
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Niniejsza praca badawcza analizuje wizerunek Służby Więziennej w specjalistycznym miesięczniku, jakim jest Forum Penitencjarne wydawane przez Centralny Zarząd Służby Więziennej. Do jego napisania wykorzystano badania empiryczne przeprowadzone z użyciem klucza kategoryzacyjnego, dzięki któremu możliwe było wyodrębnienie cech pożądanych u więzienników, problemów i kontrowersji, z którymi boryka się środowisko penitencjarne oraz priorytetów w obowiązkach Służby.
EN
In this study we analyze the image of the Prison Service presented in a specialized monthly, entitled ‘Forum Penitencjarne’ [Penitentiary Forum] and published by the HQ of the Polish Prison Service. The paper is based on empirical studies carried out with the categorization key which helped to distinguish individual traits looked for among prison officers, pinpoint issues and controversies faced by the penitentiary community, and identify priority tasks of the Service.
Year
Volume
23
Pages
49-70
Physical description
References
 • Ciosek, Mieczysław (2003) Psychologia sądowa i penitencjarna. Warszawa: PWN.
 • Ciosek, Mieczysław (2008) Zakład karny jako instytucja resocjalizacyjna. [w:] Bronisław Urban, Jan M. Stanik, red., Resocjalizacja. Teoria i praktyka pedagogiczna. Tom 1. Warszawa: PWN, s. 326-344.
 • Długosz-Kurczabowa, Krystyna (2008) Wielki słownik etymologiczno-historyczny języka polskiego. Warszawa: PWN.
 • Gajda, Janusz (2007) Media wytworem i kreatorem współczesnej kultury – kulturowe uwarunkowania mediów. [w:] Bronisław Siemieniecki, red., Pedagogika medialna. Podręcznik akademicki. Tom 1. Warszawa: PWN, s. 69-108.
 • Gajdus, Danuta, Bożena Gronowska (1998) Europejskie standardy traktowania więźniów (rekonstrukcja standardów oraz ich znaczenie dla polskiego prawa i praktyki penitencjarnej). Zarys wykładu, Toruń: „Dom Organizatora”.
 • Goffman, Erving (2011) Instytucje totalne. O pacjentach szpitali psychiatrycznych i mieszkańcach innych instytucji totalnych. Sopot: GWP.
 • Juszczyk, Stanisław (2007) Metodologia badań w pedagogice medialnej, [w:] Bronisław Siemieniecki, red., Pedagogika medialna. Podręcznik akademicki. Tom 1. Warszawa: PWN, s. 234-269.
 • Konopczyński, Marek (2010) Opinia o ustawie z dnia 19 lutego 2010 r. o Służbie Więziennej (druk senacki nr 795). http://www.nszzfipw.org.pl/download/oe-131.pdf, dostęp: 22.07.2012.
 • Kwaśniewski, Jerzy (2010) Opinia o ustawie z dnia 19 lutego 2010 r. o Służbie Więziennej (druk senacki nr 795). http://www.nszzfipw.org.pl/download/oe-129.pdf, dostęp: 22.07.2012.
 • Latusek, Arkadiusz, red., (2008) Wielki słownik wyrazów obcych. Kraków: Krakowskie Wydawnictwo Naukowe.
 • Łaciak, Beata (2005) Obyczajowość polska czasu transformacji. Warszawa: „TRIO”.
 • Moczydłowski, Paweł (2010) Opinia o ustawie z dnia 19 lutego 2010 r. o Służbie Więziennej (druk senacki nr 795). http://www.nszzfipw.org.pl/download/oe-130.pdf, dostęp: 22.07.2012.
 • Pisarek, Walery (1983) Analiza zawartości prasy. Kraków: Ośrodek Badań Prasoznawczych.
 • Szczepaniak, Paweł (2003) Tematyka penitencjarna na łamach „Opieki – Wychowania – Terapii”. Analiza krytyczna i rekomendacje. „Opieka Wychowanie Terapia” 56: 30-40.
 • Szymanowski, Teodor (2010) Opinia o ustawie z dnia 19 lutego 2010 r. o Służbie Więziennej (druk senacki nr 795). http://www.nszzfipw.org.pl/download/oe-128.pdf, dostęp: 22.07.2012.
 • Utrat-Milecki, Jarosław (2010) Kara: teoria i kultura penalna. Perspektywa integralnokulturowa.Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-28a702cd-7411-4364-ae08-b0729002ebd8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.