PL EN


Journal
2017 | 5 (72) | 59-66
Article title

Przywództwo autentyczne a zaangażowanie w pracę - porównanie sektora publicznego z sektorem prywatnym

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W zarządzaniu publicznym można zauważyć trend adaptowania z biznesu koncepcji teoretycznych. Dotyczy to również przywództwa. Zasady new public management wywołały potrzebę przystosowania przywództwa transformacyjnego do sektora publicznego. Nowsza teoria administracji - new public service - podkreśla etyczne aspekty zarządzania. Wydaje się, że do tej koncepcji może pasować teoria autentycznego przywództwa, która zawiera pierwiastek etyczny oraz ma charakter uniwersalny, wychodzi poza czysto biznesowe ramy. Z kolei zaangażowanie w pracę jest stanem pożądanym w organizacji, ponieważ wpływa na jakość pracy i sukces organizacji, a także na satysfakcję pracowników. Artykuł przedstawia badanie wpływu autentycznego przywództwa przełożonych na zaangażowanie w pracę pracowników sektora publicznego na tle sektora prywatnego. Wyniki mogą pomóc w rozwoju teorii przywództwa w sektorze publicznym.
Keywords
Journal
Year
Issue
Pages
59-66
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
References
 • Avolio, B., Bass, B. (1995). Individual consideration viewed at multiple levels of analysis: A multi-level framework for examining the diffusion of transformational leadership. Leadership Quarterly, 6(2), 199-218. http://dx.doi.org/10.1016/1048-9843(95)90035-7
 • Avolio, B., Gardner, W., Walumbwa, F. (2007). Authentic Leadership Questionnaire. Lincoln: Gallup Leadership Institute.
 • Avolio, B., Gardner, W., Walumbwa, F., Luthans, F., May, D. (2004). Unlocking the mask: A look at the process by which authentic leaders impact follower attitudes and behaviors. Leadership Quarterly, 15(6), 801-823. http://dx.doi.org/10.1016/j.leaqua.2004.09.003
 • Bass, B., Riggio, R. (2006). Transformational Leadership. Mahwah: Lawrence Erlbaum.
 • Bass, B. (2008). The Bass handbook of leadership: Theory, research, and managerial applications. New York: Free Press.
 • Bass, B. (1995). Theory of transformational leadership redux. Leadership Quarterly, 6(4), 463-478. http://dx.doi.org/10.1016/1048-9843(95)90021-7
 • Bass, B. (1998). Transformational leadership: Industrial, military and educational impact. Mahwah: Lawrence Erlbaum.
 • Box, R.C., Marshall, G.S., Reed, B.J., Reed, C.M. (2001). New public management and substantive democracy. Public Administration Review, 61(5), 608-619. http://dx.doi.org/10.1111/0033-3352.00131
 • Burns, J.M. (1978). Leadership. New York: Harper and Collins.
 • Cianci, A., Hannah, S., Roberts, R., Tsakumis, G. (2014). The effects of authentic leadership on followers' ethical decision-making in the face of temptation: An experimental study. Leadership Quarterly, 25(3), 581-594. http://dx.doi.org/10.1016/j.leaqua.2013.12.001
 • Denhardt, R.B., Denhardt, J.V. (2000) The new public service: Serving rather than steering. Public Administration Review, 60(6), 549-559. http://dx.doi.org/10.1111/0033-3352.00117
 • Dunleavy, P., Hood, C. (1994). From old public administration to new public management. Public Money & Management, 14(3), 9-16. http://dx.doi.org/10.1080/09540969409387823
 • French, J., Raven, B. (1959). The Bases of social power. W: D. Cartwright (red.), Studies in social power (s. 151-157). Ann Arbor: Institute for Social Research.
 • Gardner, W., Cogliser, C., Davis, K., Dickens, M. (2011). Authentic leadership: A review of the literature and research agenda. Leadership Quarterly, 22(6), 1120-1145. http://dx.doi.org/10.1016/j.leaqua.2011.09.007
 • Giallonardo, L., Wong, C., Iwasiw, C. (2010). Authentic leadership of preceptors: predictor of new graduate nurses' work engagement and job satisfaction, Journal of Nursing Management, 18(8), 993-1003. http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2834.2010.01126.x
 • Gigol, T. (2015). Kryzys przedsiębiorstwa a przywództwo. Warszawa: Difin.
 • Hannah, S., Avolio, B., Walumbwa, F. (2011). Relationships between authentic leadership, moral courage, and ethical and pro-social behaviors. Business Ethics Quarterly, 21(4), 555-578. http://dx.doi.org/10.5840/beq201121436
 • Hsieh, C.C., Wang, D.S. (2015). Does supervisor-perceived authentic leadership influence employee work engagement through employee-perceived authentic leadership and employee trust? The International Journal of Human Resource Management, 26(18), 2329-2348. http://dx.doi.org/10.1080/09585192.2015.1025234
 • Juchnowicz, M. (2010). Zarządzanie przez zaangażowanie. Koncepcja, kontrowersje, aplikacje. Warszawa: PWE.
 • Kotter, J. (1990). A force for change. How leadership differs from management. New York: Free Press.
 • Kulikowski, K. (2016). Satysfakcja z wynagrodzenia i zaangażowanie w pracę wśród pracowników firm prywatnych i państwowych. Zarządzanie Publiczne, 1(35), 58-67.
 • Kulikowski, K. (2014). Związek wysokości wynagrodzenia, szczebla zatrudniania oraz typu i wielkości przedsiębiorstwa z zaangażowaniem w pracę. Ekonomia i Zarządzanie, 1(6), 171-182.
 • Laschinger, H.S., Fida, R. (2014). New nurses burnout and workplace wellbeing: The influence of authentic leadership and psychological capital. Burnout Research, 1(1), 19-28. http://dx.doi.org/10.1016/j.burn.2014.03.002
 • Leroy, H., Anseel, F., Gardner, W., Sels, L. (2015). Authentic leadership, authentic followership, basic need satisfaction, and work role performance: A cross-level study. Journal of Management, 41(6), 1677-1697. http://dx.doi.org/10.1177/0149206312457822
 • Lynn, L.E. (1998). The new public management: How to transform a theme into a legacy. Public Administration Review, 58(3), 231-237. http://dx.doi.org/10.2307/976563
 • Łaguna, M., Mielniczuk, E., Żaliński A., Wałachowska, K. (2015). Przywiązanie do organizacji i zaangażowanie w pracę-koncepcje teoretyczne i problemy terminologiczne. Medycyna Pracy, 66(2), 277-284.
 • Nielsen, M. (2013). Bullying in work groups: The impact of leadership. Scandinavian Journal of Psychology, 54(2), 127-136. http://dx.doi.org/10.1111/sjop.12011
 • Paarlberg, L., Lavigna, B. (2010). Transformational leadership and public service motivation: Driving individual and organizational performance. Public Administration Review, 70(5), 710-718. http://dx.doi.org/10.1111/j.1540-6210.2010.02199.x
 • Pandey, S.K., Davis, R.S., Pandey, S., Peng, S. (2016). Transformational leadership and the use of normative public values: Can employees be inspired to serve larger public purposes? Public Administration, 94(1), 204-222. http://dx.doi.org/10.1111/padm.12214
 • Penger, S., Černe, M. (2014). Authentic leadership, employees' job satisfaction, and work engagement: a hierarchical linear modelling approach, Economic Research-Ekonomska Istraživanja, 27(1), 508-526.
 • Rainey, H.G., Steinbauer, P. (1999). Galloping elephants: Developing elements of a theory of effective government organizations, Journal of Public Administration Research and Theory, 9(1), 1-32. http://dx.doi.org/10.1093/oxfordjournals.jpart.a024401
 • Rayner, J., Williams, H.M., Lawton, A., Allinson, C.W. (2010). Public service ethos: Developing a generic measure. Journal of Public Administration Research and Theory, 21(1), 27-51. http://dx.doi.org/10.1093/jopart/muq016
 • Schaufeli, W.B. (2013). Utrecht Work Engagement Scale, Pobrane z http://www.wilmarschaufeli.nl.
 • Schaufeli, W.B., Salanova, M., González-Romá, V., Bakker, A.B. (2002). The measurement of engagement and burnout: A two sample confirmatory factor analytic approach. Journal of Happiness Studies, 3(1), 71-92.
 • Schaufeli, W.B., Bakker, A.B., Salanova, M. (2006). The Measurement of Work Engagement with a Short Questionnaire. Educational and Psychological Measurement, 66(4), 701-716. http://dx.doi.org/10.1177/0013164405282471
 • Shirom, A. (2011). Vigor as a positive affect at work: Conceptualizing vigor, its relations with related constructs, and its antecedents and consequences. Review of General Psychology, 15(1), 50-64. http://dx.doi.org/10.1037/a0021853
 • Springer, A. (2016). Postawy wobec pracy - analiza porównawcza stosowanych pojęć. Edukacja Ekonomistów i Menedżerów, 39(1), 11-28.
 • Supernat, J. (2003). Administracja publiczna w świetle koncepcji New Public Management. Administracja Publiczna. Studia Krajowe i Międzynarodowe, 2, 28-46.
 • Trottier, T., Van Wart, M., Wang, X. (2008). Examining the nature and significance of leadership in government organizations. Public Administration Review, 68(2), 319-333. http://dx.doi.org/10.1111/j.1540-6210.2007.00865.x
 • Van Wart, M. (2003). Public-Sector Leadership Theory: An assessment. Public Administration Review, 63(2), 214-228.
 • Walumbwa, F., Avolio, B., Gardner, W., Wernsing, T.S., Peterson, S.J. (2008). Authentic leadership: Development and validation of a theory-based measure. Journal of Management, 34(1), 89-126. http://dx.doi.org/10.1177/0149206307308913
 • Warszewska-Makuch, M., Bedyńska, S., Żołnierczyk-Zreda, D. (2015). Authentic leadership, social support and their role in workplace bullying and its mental health consequences. International Journal of Occupational Safety and Ergonomics, 21(2), s. 128-140. http://dx.doi.org/10.1080/10803548.2015.1028230
 • Weber, M. (1975). Trzy czyste typy prawomocnego panowania. W: W. Derczyński, A. Jasińska-Kania, J. Szacki (red.), Elementy teorii socjologicznych (s. 539-545). Warszawa: PWN.
 • Wefald, A.J., Downey, R.G. (2009). Construct dimensionality of engagement and its relation with satisfaction. The Journal of Psychology, 143(1), 91-112. http://dx.doi.org/10.3200/JRLP.143.1.91-112
 • Wright, B.E. (2007). Public service and motivation: Does mission matter? Public administration review, 67(1), 54-64. http://dx.doi.org/10.1111/j.1540-6210.2006.00696.x
 • Wright, B.E., Pandey, S.K. (2011). Public organizations and mission valence: When does mission matter? Administration & Society, 43(1), 22-44. http://dx.doi.org/10.1177/0095399710386303
 • Wright, B.E., Moynihan, D., Pandey, S.K. (2012). Pulling the levers: Transformational leadership, public service motivation, and mission valence. Public Administration Review, 72(2), 206-215. http://dx.doi.org/10.1111/j.1540-6210.2011.02496.x
 • Wytrążek, W. (2010). Zagadnienia motywacji i przywództwa w administracji publicznej. W: S. Wrzosek, M. Domagała, J.M. Izdebski, T. Stanisławski (red.), Przegląd dyscyplin badawczych pokrewnych nauce prawa i postępowania administracyjnego (s. 563-573). Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Zaleznik, A. (1977). Managers and Leaders: Are they different? Harvard Business Review, 55(5), 67-78.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-28a78e8e-c26c-4b28-a1f1-79265f689652
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.