PL EN


2014 | 26 | 241-252
Article title

Dyskurs rozestetyzowany: w stronę (trans)filozofii obraz(owości)

Content
Title variants
EN
Aestheticised Discourse: Towards the (Trans)Philosophy of Picturality
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
It is assumed that some of the most important events in human history have been determined by the appearance of literacy in place of orality. It was also the beginning of the whole philosophical tradition of ourWest thinking, as well as, in consequence, of self-consciousness of homo sapiens. It seems like to- day we are facing another turning point. Homo sapiens transforms into ...homo videns. Since perception of pictures has become a substitute of thinking, the intelligent human being has been dethroned by mindless telekid (G. Sartori). In this article I attempt to analyze the abovementioned problem and try to give some thought to the question of the influence of the transformation on a new quality of philosophical thinking. Are we dealing with a new state of our mind, the ‘pictural’ one (compare Havelock’s idea of the Homeric state of mind)? If yes, in what context should we consider the new state of mind? Shall we somehow involve here some new categories such are transversality, trans-thinking, trans-rationality or, finally, trans-philosophy? Moreover, what are the consequences of the transformation? Is it a chance or rather a symptom of a deep crisis, “the crisis of human mind and cognitive abilities” (G. Sartori)?
Year
Volume
26
Pages
241-252
Physical description
Contributors
 • Adiunkt w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz wykładowca na Wydziale Teatru Tańca krakowskiej PWST w Bytomiu.
References
 • Alberti L. B., O malarstwie, oprac. M. Rzepińska, przeł. L. Winniczuk, Wrocław 1963.
 • Baudrillard J., Rozmowy przed końcem. Rozmawia Philippe Petit, przeł. R. Lis, Warszawa 2001.
 • Bauman Z., Płynna nowoczesność, przeł. T. Kunz, Kraków 2006.
 • Belting H., Antropologia obrazów. Szkice do nauki o obrazie, przeł. M. Bryl, Kraków 2007.
 • Deleuze G., Guattari F., Thousand Plateaus: Capitalism and Schizophrenia, transl. by B. Massumi, London 1992.
 • Didi-Huberman G., Przed obrazem. Pytanie o cele historii sztuki, przeł. B. Brzezicka, Gdańsk 2011.
 • Freedberg D., Potęga wizerunków. Studia z historii i teorii oddziaływania, przeł. E. Klekot, Kraków 2005.
 • Ganthaler H., Neumaier O., Zecha G. (eds.), Rationalit¨at und Emotionalität, Wien 2009.
 • Gołaszewska M., Estetyka i antyestetyka, Warszawa 1984.
 • Groys B., Wprowadzenie do antyfilozofii, przeł. J. Gilewicz, Warszawa 2012.
 • Gwóźdź A., Krzemień-Ojak S. (red.), Intermedialność w kulturze końca XX wieku, Białystok 1998.
 • Havelock E. A., Muza uczy się pisać. Rozważania o oralności i piśmienności w kulturze zachodu, przeł. P. Majewski, Warszawa 2006.
 • Havelock E. A., Przedmowa do Platona, przeł. P. Majewski, Warszawa 2007.
 • Jay M., Downcast Eyes. The Denigration of Vision in Twentieth-Century French Thought, Berkeley – Los Angeles – London 1994.
 • Jelewska A., Sensorium. Eseje o sztuce i technologii, Poznań 2012.
 • Lyotard J.-F., Postmodernizm dla dzieci. Korespondencja 1982–1985, przeł. J. Migasiński. Warszawa 1998.
 • Markowski M. P., Pragnienie obecności. Filozofie reprezentacji od Platona do Kartezjusza, Gdańsk 1999.
 • Martin P., Nieoczywistość sztuki, Wrocław 2004.
 • Matthews G., Supermarket kultury. Kultura globalna a tożsamość jednostki, przeł. E. Klekot, Warszawa 2005.
 • Sartori G., Homo videns. Telewizja i postmyślenie, przeł. J. Uszyński, Warszawa 2007.
 • Stoichita V., Ustanowienie obrazu. Metamalarstwo u progu ery nowoczesnej, przeł. K. Thiel-Jańczuk, Gdańsk 2011.
 • Sułkowska-Janowska M., Przemoc rozestetyzowana. W: „Folia Philosophica”, tom 29, Katowice 2011.
 • Suszczyński Z. (red.), Słowo w kulturze mediów, Białystok 1999.
 • Taylor M. C., Saarinen E., Imagologies: Media Philosophy, New York – London 1993.
 • Welsch W., Nasza postmodernistyczna moderna, przeł. R. Kubicki i A. Zeidler-Janiszewska, Warszawa 1998.
 • Wiesing L., Sztuczna obecność. Studia z filozofii obrazu, przeł. K. Krzemieniowa, Warszawa 2012.
 • Wunenburger J.-J., Filozofia obrazów, przeł. T. Stróżyński, Gdańsk 2011.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-28ae117d-f3d2-441b-94d9-c1a59e76c2db
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.