PL EN


2016 | 2(18) | 35-56
Article title

ORGANIZACJA GASTRONOMII HOTELOWEJ NA PRZYKŁADZIE HOTELU MARRIOTT W WARSZAWIE

Content
Title variants
EN
THE ORGANISATION OF GASTRONOMY IN A HOTEL ON THE EXAMPLE OF MARRIOTT HOTEL IN WARSAW
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Gastronomia hotelowa ma znaczący wpływ na opinię o całym hotelu i niejednokrotnie jest czynnikiem, który decyduje o wyborze obiektu przez gości. Dlatego bardzo ważna w działalności każdego hotelu jest organizacja usług gastronomicznych, odpowiedni dobór menu i profesjonalna obsługa kelnerska. Głównym zadaniem hotelowego działu Food & Beverage powinna więc być przede wszystkim dbałość o gości hotelowych i dążenie do ich pełnego zadowolenia. W artykule przedstawiono model nowoczesnego hotelu. Omówiono usługi gastronomiczne występujące w hotelach. Zaprezentowano historię i powstanie korporacji Marriott na świecie. Na zakończenie scharakteryzowano organizację usług gastronomicznych na przykładzie działalności pięciogwiazdkowego hotelu Marriott w Warszawie
EN
Hotel gastronomy has significant impact on the opinion of the whole hotel and is frequently the factor which is taken into account by guests while choosing hotel facility. That is why organisation of hotel gastronomy services, appropriate selection of menu and professional waiting staff are important in performance of every hotel. The main duty of Food and Beverage should be taking care of hotel guests and striving for their satisfaction. In the article the author described the model of modern hotel and elaborated on gastronomy services occuring in hotels. There were also introduced gastronomy services occuring in hotels as well as history and founding of Marriott chain in the world. Finally, the author characterized the organisation of gastronomy services on the example of performance of five star Marriott hotel in Warsaw.
Year
Issue
Pages
35-56
Physical description
Contributors
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
References
 • Błądek Z., Hotele. Programowanie, projektowanie, wyposażanie, Wyd. Albus, Poznań 2001.
 • Błądek Z., Błądek W., Manikowski S., Nowoczesne hotelarstwo. Od projektowania do wyposażenia,
 • Palladium, Warszawa 2013.
 • Duda J., Krzywda S., Obsługa konsumenta w hotelarstwie. Podręcznik do nauki zawodu technik hotelarstwa. Cz. 2, Wyd. REA, Warszawa 2008.
 • Hotelarstwo cz. IV. Usługi żywieniowe, red. B. Sawicka, Wyd. Format AB, Warszawa 2014.
 • Mańkowski T., Obsługa gości w gastronomii, [w:] A. Dołowy et al., Hotelarstwo. Usługi – eksploatacja – zarządzanie, red. A. Panasiuk, D. Szostak, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 • Orłowski D., Woźniczko M., Gastronomia hotelowa i kierunki jej rozwoju, [w:] Hotelarstwo – stan i kierunki rozwoju, red. J. Bergier, J. Żbikowski, Wyd. PWSZ, Biała Podlaska 2008.
 • Puszczyński J., Wybrane techniczne środki ochrony osób i mienia w hotelach, [w:] R. Kalbarczyk et al., Bezpieczny hotel, red. J. Turakiewicz, Polskie Zrzeszenie Hoteli. Min. Gospodarki, Warszawa 2004.
 • Sala J., Marketing w gastronomii, Polskie Wyd. Ekonomiczne, Warszawa 2011.
 • Turkowski M., Marketing usług hotelarskich, Polskie Wyd. Ekonomiczne, Warszawa 2010.
 • Szajna R., Ławniczak D., Usługi gastronomiczne, Wyd. WSiP, REA, Warszawa 2015.
 • Szajna R., Ławniczak D., Ziaja A., Obsługa gości (konsumentów). Podręcznik do nauki zawodu kelner oraz zawodu technik organizacji usług gastronomicznych w technikum i szkole policealnej, Cz. 1, Wyd. REA, Warszawa 2008.
 • Witkowski C., Hotelarstwo, Cz. I. Podstawy hotelarstwa, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa 2002.
 • Woźnicki S., Bezpieczeństwo teleinformatyczne w przedsiębiorstwie hotelarskim. Wybrane zagadnienia, [w:] Bezpieczny hotel. Wybrane zagadnienia, red. W. Drogoń, Instytut Wiedzy i Umiejętności, Warszawa 2012.
 • Woźniczko M., Orłowski D., Gastronomia hotelowa na przykładzie hotelu Sofitel Grand w Sopocie, „Zeszyty Naukowe WSTiJO. Turystyka i Rekreacja” 2010, z. 5 (1).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-28b0a395-d16f-4c5c-8172-e4aa35bf2575
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.