PL EN


2013 | 4 | 4 | 327-340
Article title

Syntetyczna ocena dystansu Polski od krajów Unii Europejskiej na podstawie wybranych aspektów ochrony środowiska

Content
Title variants
EN
Synthetic Evaluation of The Distance between Poland and EU Countries Based on The Selected Aspects of Environmental Protection
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem opracowania jest ocena pozycji Polski na tle krajów UE w za-kresie wybranych wskaźników charakteryzujących stan ochrony środowiska w latach 2000 i 2010. W badaniach starano się odpowiedzieć na pytanie: czy pozycja Polski w aspekcie ochrony środowiska zmieniła się znacząco na przestrzeni 10 lat? Spośród wielu metod analizy wielowymiarowej zastosowano metody porządkowania liniowego — klasyczną metodę wzorca rozwoju Z. Hellwiga i metodę pozycyjną opartą na medianie. metody porządkowania liniowego, analiza wielowymiarowa
Keywords
Year
Volume
4
Issue
4
Pages
327-340
Physical description
Contributors
 • Dr, Katedra Ekonometrii, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, warzecha@ue.katowice.pl, ul. 1 Maja 50, 40-287 Katowice, warzecha@ue.katowice.pl
References
 • 1. Berbeka J. (2006), Poziom życia ludności a wzrost gospodarczy w krajach Unii Europejskiej, Akademia Ekonomiczna, Kraków.
 • 2. Heffner K., Gibas P. (2007), Analiza ekonomiczno-przestrzenna, Akademia Ekonomiczna, Katowice.
 • 3. http://epp.eurostat.ec.europa.eu, dostęp dnia 20.04.2013.
 • 4. http://www.stat.gov.pl, dostęp dnia 22.04.2013.
 • 5. Malina A., Zeliaś A. (1997), O budowie taksonomicznej miary jakości życia, SKiAD PTS, ,,Taksonomia’’ z. 4.
 • 6. Metody oceny rozwoju regionalnego (2006), Strahl D. (red.), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 • 7. Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych (1989), Zeliaś A. (red.), PWN, Warszawa.
 • 8. Młodak A. (2006), Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej, Difin, Warszawa.
 • 9. Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym (2000), Zeliaś A. (red.), Akademia Ekonomiczna, Kraków.
 • 10. Warzecha K. (2009), Poziom życia ludności Polski i pozostałych krajów Unii Europejskiej — analiza taksonomiczna,w: Gospodarka polska po 20 latach transformacji: osiągnięcia, problemy i wyzwania, Pongsy-Kania S. (red.), Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-28b0c16a-d08e-41d9-ac59-a149609cee08
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.