PL EN


Journal
2013 | 1 | 130–138
Article title

Complications of obesity in childhood

Authors
Content
Title variants
PL
Powikłania otyłości w wieku dziecięcym
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
The aim of the publication is to present the problem of overweight and obesity in children and adolescents, along with general health consequences resulting from the problem, based on a review of literature. Obesity and overweight in childhood and adolescence, result in problems with maintaining the right body weight in adulthood. The problem of obesity is quite complex and not only medical aspect but also cultural, economic and social aspects can be easily identified within it. Preventive and therapeutic activities undertaken in childhood could help prevent many health problems in adulthood. An effective therapy should be conducted by parents and a group of professionals. It is necessary to disseminate health promotion programs and achieve high levels of effectiveness in preventive activities among young people, which will improve the health state of obese children and reduce a growing number of children with excessive body weight .
PL
Celem artykułu jest przedstawienie problemu nadwagi i otyłości w populacji wieku rozwojowego wraz z jego konsekwencjami ogólnozdrowotnymi w oparciu o przegląd literatury. Otyłość i nadwaga w wieku dziecięcym i młodzieńczym, skutkuje problemami z utrzymaniem prawidłowej masy ciała w wieku dojrzałym. Problem otyłości jest dość złożony, bez trudu można wyodrębnić w nim aspekt nie tylko medyczny, ale także kulturowy, ekonomiczny oraz socjalny. Działania profilaktyczne i lecznicze podejmowane w dzieciństwie mogłyby pozwolić na uniknięcie wielu problemów zdrowotnych w wieku dojrzałym. Skuteczna terapia powinna być prowadzona przez rodziców oraz grono profesjonalistów. Trzeba dążyć do upowszechniania programów promocji i osiągać wysokie wskaźniki skuteczności działań profilaktycznych wśród młodzieży, które poprawią stan zdrowia dzieci otyłych oraz zmniejszą rosnącą liczbę dzieci z nadmierną masą ciała.
Journal
Year
Issue
1
Pages
130–138
Physical description
Contributors
author
  • Zakład Pielęgniarstwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie, ezuzak@gmail.com
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-28b931d9-77a9-4751-ade5-d1d2d198d72c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.