PL EN


2013 | 4 | 1 | 129-138
Article title

Nadzieja na sukces jako atrybut przedsiębiorcy

Content
Title variants
PL
Hope for success as the entrepreneur’s attribute
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł dotyczy nadziei na sukces rozumianej jako konstrukt poznawczy, który jest źródłem motywacji do działania i przezwyciężania napotykanych przeszkód dzięki przekonaniu o silnej woli oraz możliwości wykorzystania własnych kompetencji. Analiza wpływu nadziei na sukces na sposób percepcji i działania człowieka pozwoliła postawić tezę o znaczeniu, jakie odgrywa ona przy podejmowaniu decyzji i działań przedsiębiorczych. Założenie to zostało potwierdzone poprzez konfrontację istoty nadziei na sukces i cech przedsiębiorczych oraz w oparciu o opinie przedsiębiorców, których wypowiedzi znalazły się w trzech raportach przygotowanych przez Komisję Europejską z okazji Tygodni Przedsiębiorczości w latach 2009, 2010 i 2011.
Year
Volume
4
Issue
1
Pages
129-138
Physical description
Contributors
 • Dr, Katedra przedsiębiorczości i prawa gospodarczego, Wydział Zarządzania i Ekono-mii, Politechnika Gdańska,, bkrawczy@zie.pg.gda.pl
References
 • 1. Aluwihare D., Górska B. (2012), Recepta na sukces. Dekada rozwoju przedsiębiorczości w Polsce, ICAN Institute, Ernest&Young, https:// przedsiebiorcaroku.pl/photo/Pdf/EY-broszura-2012.pdf, dostęp: 25.02.2013.
 • 2. Buksik D. (2010), Refleksja nad nadzieją w perspektywie psychologii egzystencjalnej, „Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio” nr 2(2).
 • 3. Glinka B., Gudkova S. (2011), Przedsiębiorczość, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • 4. Hayek M. (2012), Control Beliefs and Positive Psychological Capital. C Nascent Entrepreneurs Discrimanete Between What Can and Cannot be Controlled?, „Journal of Management Research” vol. 12, no. 1.
 • 5. Kirkwood J. (2009), Is Lack of self-confidence hindering women entrepreneurs?, „International Journal of Gender and Entrpreneurship” vol. 1, no. 2.
 • 6. Kwiatek P. (2012), Znaczenie i rozwój psychologii nadziei w ujęciu Charlesa Richarda Snydera, http://www.seminare.pl/31/seminare31-157.pdf, dostęp: 20.02.2013.
 • 7. Łaguna M., Trzebiński J., Zięba M. (2005), Kwestionariusz Nadziei na Sukces. Podręcznik, Pracowania Testów Psychologicznych PTP, Warszawa.
 • 8. Matczak A., Salata E. (2009), Inteligencja emocjonalna a nadzieja, www. fidesetratio.org.pl/files/plikipdf/matczak6.pdf, dostęp: 15.02.2013.
 • 9. Porzak R., Sagan M. (2013), Nadzieja i przedsiębiorczość – psychologiczne aspekty zarządzania, „Zeszyty Naukowe WSEI”, seria Ekonomia, 6(1).
 • 10. Ryś M. (2010), Człowiek niosący nadzieję, „Kwartalnik naukowy Fides et ratio” nr 2(2).
 • 11. Strojny J. (2004), Psychologiczne i społeczne uwarunkowania przedsiębiorczości w firmie, prezentacja, http://www.spmp.org.pl/files/ Psychologiczne_i_spoleczne.ppt#10, dostęp: 11.02.2013.
 • 12. Tajemnica sukcesu 2010. Różne oblicza przedsiębiorczości, http://ec.euro-pa.eu/enterprise/initiatives/smeweek/portraits/index_pl.htm, dostęp: 10.02.2013.
 • 13. Tajemnica sukcesu 2011. Przedsiębiorczość poza rozpoczęciem działalności: Przedsiębiorcy drugiej szansy i przeniesienie własności przedsiębiorstwa, http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/smeweek/portraits/index_pl.htm, dostęp: 10.02.2013.
 • 14. Tajemnice sukcesu. Porady europejskich przedsiębiorców, http://ec.euro-pa.eu/enterprise/initiatives/smeweek/portraits/index_pl.htm, dostęp: 10.02.2013.
 • 15. Zaleśkiewicz T. (2004), Przedsiębiorczość i podejmowanie ryzyka, w: Psychologia ekonomiczna, Tyszka T. (red.), GWP, Gdańsk.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-28ba99f2-16b6-41d9-9b6a-0ca222f2a5cc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.