PL EN


2013 | 4 | 4 | 353-365
Article title

Zastosowanie diagramu Czekanowskiego do badaniapodobieństwa krajów Unii Europejskiej pod względempozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych

Authors
Content
Title variants
EN
Using The Diagram of Czekanowski to Examining Resemblance of Countries of The European Union in Terms of Acquiring The Energy from Renewable Sources
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Dynamiczny rozwój cywilizacyjny powoduje zwiększenie zapotrzebowania na energię elektryczną, a wykorzystywanie tradycyjnych źródeł energii (węgla, gazu ziemnego, ropy naftowej) przyczynia się do wzrostu zanieczyszczenia środowiska naturalnego i powoduje wyczerpywanie się zasobów naturalnych. Rabunkowa polityka energetyczna zagraża bezpieczeństwu energetycznemu przyszłych pokoleń. Znacznie korzystniejsze w takiej sytuacji wydaje się być wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii. Celem prowadzonych badań jest ocena zmian zachodzących w pozyskiwaniu energii ze źródeł odnawialnych i pogrupowania krajów Unii Europejskiej w grupy o podobnej strukturze pozyskania energii ze źródeł odnawialnych, a także przedstawienie struktury produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w Polsce na tle krajów UE w latach 2005 i 2011. Do pogrupowania krajów UE został zastosowany diagram Czekanowskiego.
Year
Volume
4
Issue
4
Pages
353-365
Physical description
Contributors
  • Dr, Katedra Ekonometrii, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, e-mail: andrzej.wojcik@ue.katowice.pl, ul. 1 Maja 50, 40-287 Katowice, andrzej.wojcik@ue.katowice.pl,
References
  • 1. Czekanowski J. (1913), Zarys metod statystycznych w zastosowaniach ntropologii, Prace Towarzystwa Naukowego Warszawskiego nr 5, Warszawa.
  • 2. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Europy nr 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE, ustawa z dnia 5 czerwca 2009 r., Dz.Urz. L 140. 3. Dziechciarz J. (2012), Ekonometria. Metody, przykłady, zadania, WUE, Wrocław.
  • 4. Heffner K., Gibas P. (2007), Analiza ekonomiczno-przestrzenna, WUE, Katowice.
  • 5. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/, dostęp dnia 28.05.2012.
  • 6. http://eskimo73.republika.pl/maczek.html, dostęp dnia 28.05.2012.
  • 7. http://www.aps.org/policy/reports/popa-reports/energy/units.cfm, dostęp dnia 11.07.2012.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-28bca778-25ec-4b16-b463-26c815fcca9f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.