PL EN


2002 | 2-3(9) | 91-109
Article title

Regionalne strategie innowacyjne wyzwaniem i szansą dla polskich regionów w kontekście procesów integracyjnych

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł koncentruje się na wzrastającym w ostatnim czasie zainteresowaniu „uczeniem się” i „wiedzą” jako drogą do zespołowego i regionalnego sukcesu gospodarczego. Jest to jeden z aspektów rosnącego i generalnie produktywnego zaangażowania geografów ekonomicznych i analityków regionalnych. Strategia ukierunkowana na uczenie się i wprowadzanie polityki regionalnej, w której władze regionalne, firmy i pośrednicy definiują problemy rozwojowe w sposób interaktywny, przypisując im zakresy odpowiedzialności i monitorując wyniki obserwacji w sposób ułatwiający zarówno uczenie się, jak i adaptację, staje się wyzwaniem dla regionu konkurencyjnego. Artykuł rozpoczyna się od przeglądu teorii innowacji i polityki regionalnej, przechodząc następnie do aspektów związanych z wspieraniem procesów innowacyjnych przez Unię Europejską , a kończy refleksją dotyczącą wniosków dla polskich regionów w kontekście procesów innowacyjnych w UE.
Keywords
Contributors
References
 • Capello R., 1996, "Industrial Enterprises and Economics Space: the Network Paradigm", European Planing Studies, nr 4 (4).
 • Garmise S., Rees G., 1997, "The Role of Institutional Networks in Local Economic Development - a New Model of Governance", The Journal of the Local Economy Policy Unit, nr 12 (2).
 • Glasmeier A.K., 2002, "Territory-based Regional Development Policy and Planning in a Learning Economy: the Case of "Real service Centres" in Industrial Districts", European Urban and Regional Studies, nr 6 (1).
 • Haughton G., 1997, "Developing Sustainable Urban Development Models", Cities vol. 14, nr 4.
 • Henderson D., 1997, "EU Regional Innovation Strategies. Regional Experimentalism in Practice?", European Urban and Regional Studies, nr 7 (4).
 • Henderson D., Thomas M., 1999, "Learning Through Strategy-making: The RTP in Wales" (w:) K. Morgan, C. Nauwelaers, Regional Innovation Strategies: the Challenge for Less Favoured Regions, London: The Stationery Office.
 • Keeble D.,Wilkinson F., 1999, "Collective Learning and Knowledge Development in the Evolution of Regional Clusters of Hight Technology SMSEs in Europe", Regional Studies, nr 33 (4).
 • Morgan K., 1997, "The Learning Region: Institutions, Innovations and Regional Renewal", Regional Studies, nr 31 (5).
 • Moss T., 2000, "Competing Notions of Reshaping Flow Management: Local Agenda 21 in Berlin" (w:) S. Guy, S. Marvin, T. Moss, Urban Infrastructure in Transition, Networks-Buildings-Plants, London: Earthscan.
 • Moss T., Fichter H., 2000, Regional Pathways to Sustainability. Experiences of Promoting Sustainable Development in Structral Funds Programmes in 12 Pilot Regions, Institute for Regional Development and Structural Planning, European Communities.
 • Nowińska-Łaźniewska E., 2002, Innowacyjność jako czynnik rozwoju w strategiach rozwoju regionalnego województw na tle procesów integracyjnych, Ciechocinek (w druku).
 • Pietrzyk I., 2000, Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Rallet A., Torre A., 1995, "Economie industrielle et économie spatiale: un Etat des Lieux" (w:) A. Rallet, A. Torre, Economie industrielle et économie spatiale, Paris: Economica.
 • Sabel Ch.F., 1996a, "Intelligible Differences: On Deliberate Strategy and the Exploration of Possibility in Economic Life", Rivista Italiana degli Economisti (Journal of the Societá Italiana degli Economisti), Anno 1 (Aprile 1996), nr 1, s. 55-80.
 • Sabel Ch.F., 1996b, "A Measure of Federalism: Assessing Manufacturing Technology Centers", Research Policy, Vol. 25 (1996), s. 281-307.
 • Sachs W., 1992, "The Development Dictionary: A guide to knowlage as power", London: Zad Boots.
 • Santos D., 2000, "Innovation and Territory. Which Strategies to Promote Regional Innovation System in Portugal?", European Urban and Regional Studies, nr 7 (2).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-28c21c31-783c-4405-9cc6-e39be8c22e19
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.