PL EN


2015 | 5 (358) | 262-279
Article title

Freeganizm − trend czy styl życia?

Content
Title variants
EN
Freeganism – a Trend of a Lifestyle?
RU
Фриганизм – тренд или стиль жизни?
Languages of publication
PL EN RU
Abstracts
PL
Celem artykułu jest wyjaśnienie istoty freeganizmu jako trendu konsumenckiego. Po omówieniu przyczyn powstawania nowych trendów konsumenckich, w tym freeganizmu, w dalszej części tekstu skoncentrowano się na wyjaśnieniu filozofii tego trendu, oraz podstawowych zasad, którymi kierują się osoby uważające się za freegan. Zaliczamy do nich: odzyskiwanie odpadów, minimalizację ilości produkowanych odpadów, korzystanie z ekologicznego transportu, squatting, samowystarczalność i ograniczenie pracy. W końcowej części artykułu, w sposób syntetyczny, ukazano skalę szerzenia się freeganizmu na świecie.
EN
An aim of the article is to explain the essence of freeganism as a consumer trend. Having discussed the reasons for occurrence of new consumer trends, including freeganism, the authors focused, in the further part of their article, on explanation of the philosophy of this trend and the basic principles which guide the individuals considering them as freegans. Thy include recovery of the waste, minimisation of amounts of the waste produced, use of ecological transport, squatting, self-reliance, and labour reduction. In the last part of the article, the authors showed, in a synthetic way, the scale of proliferation of freeganism across the world.
RU
Цель статьи – объяснить суть фриганизма как потребительского тренда. Обсудив причины возникновения новых потребительских трендов, в том числе фриганизма, в дальнейшей части статьи сосредоточились на объясне- нии философии этого тренда, а также основных принципов, которыми руководствуются лица, считающие себя фриганами. К ним относят: утилизацию отходов, минимизацию количества производимых отходов, пользование экологическим транспортом, сквоттинг, экономическую независимость и ограничение труда. В конечной части статьи синтетическим образом показали масштаб распространения фриганизма в мире.
Year
Issue
Pages
262-279
Physical description
Contributors
author
 • Uniwersytet Warszawki
author
References
 • Bauman Z. (2005), Życie na przemiał, Wydawnictwo Literackie, Kraków.
 • Botsman R., Rogers R. (2010), What’s Mine Is Yours: The Rise of Collaborative Consumption, Harper Collins, New York.
 • Federacja Polskich Banków Żywności (2012), Nie marnuj jedzenia, http://www.lubelskie.pl/img/userfiles/files/PDF/organizacje_pozarzadowe/SDZ_2012_10_16_RAPORT.pdf
 • Halpern J. (2010), The Freegan Establishment, “The New York Times”, June 27.
 • Hoffman J. (1993), The Art & Science of Dumpster Diving, Loompanics Unlimited Port Townsend, Washington.
 • Leonard A. (2007), Story of Stuff - How our obsession with stuff is trashing the planet, our communities, and our health - and a vision for change, Free Press, New York - London - Toronto - Sydney.
 • Moré V.C. (2011), Dumpster Dinner: An Ethnographic Study of Freeganism, “The Journal for Undergraduate Ethnography”, Iss. 1.
 • Nadolski K. (2013), Globalne wysypisko, http://technowinki.onet.pl/technika/globalne-wysypisko/khckl Pajkiert P. (2008), Kupiłem, spożyłem, wyrzuciłem, http://www.psz.pl/tekst-12983/Paulina-Pajkiert-Kupilem-spozylem-wyrzucilem
 • Plumer B. (2012), What Are We Throwing in the Trash? Food. Lots of Foods, “Washington Post”, June 27.
 • Roose K. (2014), The Sharing Economy Isn’t About Trust, Its About Desperation, “New York Magazine”, April 24.
 • Schor J.B. (1999), A Sustainable Economy for the 21st Century, Open Media Pamphlet Series 7, Seven Stories Press, New York.
 • Schor J.B. (2010), Plenitude: The New Economics of True Wealth, The Penguin Press, New York.
 • Schor J.B., Thompson C.J. (Eds.) (2014), Sustainable Lifestyles and the Quest for Plenitude: Case Studies of the New Economy, Yale University Press, New Haven.
 • Shantz J. (2005), One Person’s Garbage...Another Person’s Treasure: Dumpster Diving, Freeganism, and Anarchy, “VERB”, Vol. 3, Iss. 1.
 • Zalega T. (2013), Freeganizm − nowy trend konsumencki w zachowaniach nabywczych miejskich gospodarstw domowych w Polsce w okresie kryzysu (wyniki badań), „Zarządzanie Innowacyjne w Gospodarce i Biznesie”, nr 1(16).
 • Zalega T. (2014), Sustainable Consumption and Innovative Consumption in Consumer Behaviour of Mazovian Households, “Handel Wewnętrzny”, nr 4(351).
 • http://www.electronicstakeback.com/wpcontent/uploads/Facts_and_Figures_on_EWaste_and_Recycling.pdf
 • http://www.focus.pl/technika/wielka-pacyficzna-plama-smieci-6742
 • http://www.theguardian.com/science/2005/mar/30/environment.research
 • http://www.kampaniespoleczne.pl
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-28c6e0c5-d7c1-4a52-a7ec-287b26ee753c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.