PL EN


2014 | 179 | 105-114,
Article title

Autonomia Górnego Śląska a społeczeństwo obywatelskie

Content
Title variants
EN
Silesian Autonomy Versus Citizens' Society
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
One of the basic features of citizens of each society is their interest of the problems of the community and the sense of responsibility for its future. At the core of such society there must exist the sense of community, not only as regards its needs, but also its values and culture; this sense must be based on the feeling of identity and responsibility for its fate. These premises seem to refer to the conception of Silesian autonomy. This conceptions, which became a fact in the 20th century, may become a formula according to which the social and economic development of the region can be identified. It should also help to ease the social problems connected with the economic crisis
Year
Volume
179
Pages
105-114,
Physical description
Contributors
References
 • Ciągwa J.: Autonomia Śląska 1922-1939. Muzeum Śląskie, Katowice 1988.
 • Die Verfassung der Freien Stadt Danzig, http://www.verfassungen.de/de/x/danzig22.htm [20.05.2012].
 • Dranikowska A.: Autonomia dla Wielkopolski! http://orw.ngo24.pl/autonomia.aspx [21.05.2012].
 • Dziurok A., Linek B.: W Polsce Ludowej (1945-1989). W: Historia Górnego Śląska. Red. J. Bahlcke, D. Gawrecki, R. Kaczmarek. Dom Współpracy Polsko- -Niemieckiej, Muzeum Śląskie, Gliwice 2011.
 • http://www.polityka.pl/forum/1066484,autonomia-slaska.thread [3.06.2012], "Polonia" nr 4594 z dnia 31 lipca 1937 r.
 • Janota W.: Katowice między wojnami. Miasto i jego sprawy 1922-1939. Księży Młyn, Łódź 2010.
 • Jerczyński D.: Śląski ruch narodowy. Narodowa Oficyna Śląska, Zabrze 2006.
 • Jerczyński D.: Orędownicy niepodległości Śląska. Narodowa Oficyna Śląska, Zabrze 2005.
 • Klosek E.: Meandry współczesnej identyfikacji etnicznej na Górnym Śląsku. W: Śląsk - etniczno-kulturowa wspólnota i różnorodność. Red. B. Bazielich. Sudety-Oficyna Wydawnicza Oddziału Wrocławskiego PTTK, Wrocław 1995.
 • Kozłowski B.: Plebiscyt na Górnym Śląsku, http://kalendarium.polska.pl/wydarzenia/ article.htm?id=35395 [3.06.2012].
 • Leksykon politologii. Red. A. Antoszewski, R. Herbut. Alta 2, Wrocław 1996.
 • Marcoń W.: Autonomia Śląska 1922-1939. Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009.
 • Nowa Encyklopedia Powszechna PWN. T. 8. Państwowe Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 • Paruch W.: Podstawy nowego modelu polityki historycznej: skutki Wielkiej Wojny dla procesów narodotwórczych w Europie Środkowowschodniej w XX wieku. ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA 2011, VOL. XVIII, 1.
 • RAŚ, http://autonomia.pl/n/konferencja-przed-prareferendum [3.06.2012].
 • Rechowicz H.: Sejm Śląski 1922-1939. Wydawnictwo "Śląsk", Katowice 1965.
 • Szczepański M.: Regionalizm górnośląski w społecznej świadomości. Socjologiczne studium przypadku. W: Regionalizm a separatyzm - historia i współczesność Śląsk na tle innych obszarów. Red. M. Wanatowicz. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1995.
 • Ustawa z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym. Dz.U. 2005, nr 17, poz. 141.
 • Ustawa zasadnicza - Grundgesetz, rozdział II - Der Bund und die Länder, http://www.bundestag.de/ bundestag/aufgaben/rechtsgrundlagen/grundgesetz/index.html [20.05.2012].
 • Witryna UE, http://europa.eu/pol/reg/index_pl.htm [5.05.2012];
 • Woś B.: Rozwój regionów i polityka regionalna w Unii Europejskie oraz w Polsce. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2005.
 • Wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011. Podstawowe informacje o sytuacji demograficzno-społecznej ludności Polski oraz zasobach mieszkaniowych. GUS, Warszawa 2012.
 • Zaufanie do polityków styczeń 2012, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2012/K_013_12.PDF [5.05.2012].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-28cd213d-7b1d-4da5-a8ba-c5208f345cac
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.