PL EN


2014 | 198 cz 1 | 44-59
Article title

Publiczne środki pieniężne w finansowaniu działalności innowacyjnej przedsiębiorstw - perspektywa finansowa 2014-2020

Authors
Content
Title variants
EN
Financing of Innovative Businesses with Public Funds - Financial Perspective 2014-2020
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Current stage of social and economic development is called the knowledge-based economy, and innovation is a factor of rapidly growing importance for its further development. Basing the economies on the use of innovation is particularly justified in times of globalization and the deepening of European integration process. The purpose of this article is to present the current innovation activity of Polish enterprises, justification of the need for public aid in its support, and an indication of the directions and sources of financing the activities aimed at enhancing the innovative potential of companies. To achieve so stated objective there has been conducted theoretical consideration as well as analysis of statistical data on the problems of innovativeness of Polish enterprises and an indication of the possibility of solving them using the resources available for Polish enterprises within the financial perspective 2014-2020.
Year
Volume
Pages
44-59
Physical description
Contributors
References
 • Bukowski M., Szpor A., Śniegocki A., Potencjał i bariery polskiej innowacyjności, Instytut Badań Strukturalnych, Warszawa 2012.
 • Hollanders H., Es-Sadki N., Innovation Union Scoreboard 2014, European Commission, European Union, 2014.
 • Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2008-2010, GUS, Warszawa 2011.
 • Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2009-2011, GUS, Warszawa 2012.
 • Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2010-2012, GUS, Warszawa 2013.
 • Europa 2020 - strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Komunikat Komisji KOM (2010) 2020 z dnia 03 marca 2010 r., Bruksela 2010.
 • Nauka i technika w Polsce w 2012 r., GUS, Warszawa 2013.
 • Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, Ministerstwo Rozwoju i Infrastruktury, Warszawa 2014.
 • Projekt przewodni Strategii Europa 2020 - Unia innowacji, Komunikat Komisji KOM (2010) 546 z dnia 06 października 2010 r. Bruksela 2010.
 • Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki - Dynamiczna Polska, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2013.
 • Uchwała nr 157 Rady Ministrów z dnia 25 września 2012 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Kraju 2020, Monitor Polski, poz. 882.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-28d69779-1be1-4b67-bdd0-4f0effac491b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.