PL EN


2013 | 7 | 107-124
Article title

Usytuowanie bezpieczeństwa pośród celów uczestników stosunków międzynarodowych

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
EN
Positioning Security among the Objectives of Participants of International Relations
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł przedstawia politologiczne ujęcie celów państwa w stosunkach międzynarodowych. Pośród tych celów, uwaga skoncentrowana zostaje na bezpieczeństwie. Jest ono bowiem nadrzędnym celem działalności ludzkiej. Cele rozpatrywane są w kontekście działalności, jako centralnej kategorii nauk humanistycznych i społecznych. Tym samym, działalność jest również wiodącym przedmiotem zainteresowania nauki o stosunkach międzynarodowych. Dotyczy to m.in. zależności w ramach prawa oddziaływań międzynarodowych. Ponieważ formułowanie celów odgrywa zasadniczą rolę w funkcjonowaniu organizacji, to jest również ważnym etapem w planowaniu strategicznym państwa. W artykule prezentowane są poglądy różnych badaczy i stanowiska różnych nurtów teoretycznych. Autor rozpatruje podjętą problematykę w ujęciu: potrzeba – interes – cel – działanie. Przedstawia różne klasyfikacje celów i zależności między nimi. Dowodzi znaczenia celów w działalności praktycznej i poznawczej.
Keywords
Year
Volume
7
Pages
107-124
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-28d92352-6666-4110-a2b9-454059eacac1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.