PL EN


2014 | 7 | 3(24) | 722-757
Article title

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w aspekcie ochrony środowiska

Authors
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Wykorzystanie źródeł energii stanowi coraz poważniejsze wyzwanie dla krajów, dla których zrównoważony rozwój oznacza także lepsze wykorzystanie surowców energetycznych oraz poprawę stanu środowiska. Wspieranie produkcji energii z odnawialnych źródeł stało się ważnym i koniecznym zarazem celem polityki Unii Europejskiej. Szczególnie dla regionów, dotkniętych bezrobociem technologie przyjazne środowisku stwarzają dodatkowe możliwości, w zakresie powstawania nowych miejsc pracy. Przedmiotem niniejszego opracowania jest prezentacja technologii i metod produkcji energii z odnawialnych źródeł, poznanie możliwości jej wykorzystania w woj. podkarpackim, na wybranych przykładach. W niniejszej pracy zastosowano metodę analizy materiałów źródłowych, sondażu, wywiad i opis zdarzeń. Dokonano ogólnej charakterystyki wybranych obiektów wykorzystujących odnawialne źródła do produkcji energii w woj. podkarpackimPrawdopodobnie największe zainteresowanie wśród producentów będzie miała technologia produkcji energii z biomasy, a także wykorzystanie energii ze źródeł geotermalnych. Jednakże, aby wzrost wykorzystania biomasy, a także innych odnawialnych źródeł energii, mógł nastąpić, państwo będzie musiało ponieść odpowiednio wysokie nakłady finansowe.
Contributors
author
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
author
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
References
 • Baranowska-Skimina A., Energia odnawialna zastąpi reaktor jądrowy? na podstawie danych Raportu przygotowanego przez Fiten Solar Team – www.fitensolarteam.pl.
 • Bolesta K., Polityka w dziedzinie energii, Wspieranie rozwoju energetyki odnawialnej w państwach UE, „Biuletyn Informacyjny, Wspólnoty Europejskie”, nr 1 (124), 2002, Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Cantrum Badań Struktur europejskich, Warszawa.
 • Borkiewicz J., Zrównoważony rozwój ze Słońcem, „Aura”, nr 6, 2010.
 • Gabalińska H., Uwzględnienie zasad energetyki słonecznej w inteligentnym budyn¬ku biurowym rozwiązanym według koncepcji „Sol-Skin”, „Polska Energetyka Sło¬neczna”, nr 1, 2005.
 • http://ebiomasa.pl/forum-biomasy/energetyka/biomasa-w-energetyce.
 • http://energetyka.wnp.pl/ekologiczne-oswietlenie-drog-w-gminie-trzebownisko,112899_1_0_0.html.
 • http://energiaodnawialna.net/index.php.
 • http://energiaodnawialna.republika.pl/.
 • http://instalreporter.pl/artykul/polski-rynek-kolektorow-slonecznych-%E2%%80%93-kierunki-rozwoju-producenci-ceny-i%E2%80%A6-gwarancje/.
 • http://oze.szczecin.pl/energia-geotermiczna.html.
 • http://rosliny-energetyczne.rolnicy.com/.
 • http://srodowisko.ekologia.pl/zrodla-energii/Pozyskiwanie-energii-a-ochrona-srodowiska,8738,galeria,19051.html.
 • http://www.atom.edu.pl/index.php/aktualnosci/128-aktualnosci/383-trzesienie-ziemi-w-japonii-awaria-w-elektrowni-fukushima.html.
 • http://www.baza-oze.pl/enodn.php?action=show&id=18.
 • http://www.biomasa.org/index.php?d=artykul&kat=67&art=66.
 • http://www.builddesk.pl/edukacja/zrodla-energi/energia+geotermalna.
 • http://www.ecoa.pl/oferta-odnawialne-zrodla-energii.
 • http://www.egospodarka.pl/65877,Energia-odnawialna-zastapi-reaktor-jadrowy,1,56,1.html.
 • http://www.egospodarka.pl/65877,Energia-odnawialna-zastapi-reaktor-jadrowy,2,56,1.html.
 • http://www.mae.com.pl/odnawialne-zrodla-energii-energia-geotermalna.html.
 • http://www.pan-ol.lublin.pl/biul_7/art_710.htm.
 • http://www.pape.pl/?InfoPages/Show/16.
 • http://www.podatki.biz/artykuly/16_11113.htm.
 • http://www.powiat.zgorzelec.pl/cms/?id=4042.
 • http://www.soldar.pl/oferta/elektrownie-wiatrowe/.
 • http://www.ure.gov.pl/portal/pl/25/17/Ustawa_z_dnia_10_kwietnia_1997_r__Prawo_energetyczne.html.
 • http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rolnictwo/energia.
 • Jankowski M., Zielone piekło energetyczne, „Fokus”, nr 6, 2008.
 • Józefiok A., Odnawialne źródła energii drogą uniknięcia katastrofy klimatycznej, ochroną ludzkości przed globalnym ociepleniem, Materiały IX Konferencji Naukowej Śląskie Seminarium Ochrony Środowiska, Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu, WFOSiGW, Katowice 2008.
 • Kalda G., Paterek R., Perspektywy wykorzystania energii słonecznej w Polsce, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, seria: Budownictwo i Inżynieria Środowiskowa, nr 276, z. 58, 2011.
 • Kowalski J., Zielona gospodarka na Podkarpaciu, „Karpacki Przegląd Gospodarczy”, nr 4 (7), 2010.
 • Kupczyk A., Buliński M., Stan aktualny i perspektywy wykorzystania biopaliw transportowych w Polsce, „Gospodarka Materiałowa i Logistyka”, nr 1, 2007, PWE, Warszawa.
 • Niemiec W., Wybrane problemy turystyki alternatywnej, Nowy Sącz 2006.
 • Nowak H., Wpływ rozwiązań fasadowych na oświetlenie pomieszczeń światłem dziennym i rocznym. Bilans energetyczny budynków, „Polska Energetyka Słoneczna”, nr 3, 2007.
 • Piestrzyński J., Potencjalne możliwości wykorzystania energii odnawialnej w Polsce, „Ekopartner”, nr 6 (128), 2002.
 • Plan Gospodarki Odpadami Miasta Rzeszowa na lata 2008-2011, Prezydent Miasta Rzeszowa, Z uwzględnieniem lat 2012-2015, Rzeszów.
 • Rak J., Kalda G., Innowacyjne metody wykorzystania źródeł energii słonecznej, Prace Naukowe Mikołajewskiego Narodowego Uniwersytetu, Mikołajew, Ukraina, t. 73, m 60, 2007.
 • Soliński I., Energetyczne i ekonomiczne aspekty wykorzystania energii wiatrowej, Kraków 1999.
 • Stanisławski P., Jak zapanować nad energią, „Fokus extra”, nr 8, 2007.
 • Ungeheuer M., Naprawdę nie chcemy czystej energii? „Karpacki Przegląd Gospodarczy”, nr 4 (7), 2010.
 • Więcka A., Polski rynek kolektorów słonecznych – kierunki rozwoju, producenci, ceny i… gwarancje, na podstawie: http://instalreporter.pl/artykul/polski-rynek-kolektorow-slonecznych-%E2%80%93-kierunki-rozwoju-producenci-ceny-i%E2%80%A6-gwarancje.
 • Wiśniewski G., Michalska-Knap K., Wizja rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce do 2020 L, „Czysta Energia”, nr 4, 2010.
 • Związkowy Plan Gospodarki Odpadami dla gmin Związku Komunalnego „Wisłok” aktualizacja na lata 2010-2013.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1899-3524
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-28dae8d2-5227-4223-af39-1c732b7a4b65
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.