PL EN


2015 | 3 (26) | 23-43
Article title

Trzy Rękopisy Requiem in Es Ludwika Maadera

Content
Title variants
EN
Three manuscripts of Requiem in Es by Ludwik Maader – comparative analysis, contributions to the problem of performance practice
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Ludwik Maader (also quoted in sources as Lodovico or Ludovico Maader) was a composer working on Polish territory in the second half of the 18th century. He came to Jasna Góra in September 1784. He was a bandmaster until the end of 1798. Information about his life and activities is rudimentary. We know that he came to Poland from Moravia, specifically from Dub on Moravou – a small town near Olomouc, but unfortunately we do not know exactly his earlier activity. Requiem in Es by Ludwik Maader is preserved not only in the Archives of Jasna Góra in the manuscript signed III-446. Currently we found out about four other Requiem. The source from Jasna Góra is autograph of the bandmaster and contains probably the oldest and original version of the composition. The first source is kept in the Jagiellonian Library, comes from Gidle, and was written in 1809. The second manuscript is located in the Provincial Archives of Dominican Order in Cracow and belonged to Dominican’s band in Gidle (1845). The third and fourth sources are inaccessible because of poor state of preservation. They are stored in two places: 1) Archives of the Archdiocese of Gniezno signature II/7, belonged to the band from Grodzisk Wielkopolski, 2) Archives of the Archdiocese of Poznań – from the band in Gostyń. This article is focused on a comparison of the three manuscripts: one from Jasna Góra and two from Gidle. The author compared the content of manuscripts, the way of signing the text, vocal and instrumental parts and basso continuo.
Year
Issue
Pages
23-43
Physical description
Dates
online
2015-07-01
Contributors
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
References
 • Bogucki M., Historia kościoła i klasztoru dominikanów w Gidlach, [online] www.gidle.dominikanie.pl/kosciola/html (dostęp: 10.05.2014).
 • Idaszak D., Grodzisk Wielkopolski – katalog tematyczny muzykaliów, Kraków 1993.
 • Idaszak D., Źródła muzyczne Gniezna – katalog muzyczny, słownik muzyków, Kraków 2001.
 • Idaszak D., Muzyka u księży Filipinów na Świętej Górze w Gostyniu, Gostyń 2004.
 • Idaszak D., Z problematyki czeskiej emigracji muzycznej w Polsce w XVIII wieku, „Z dziejów muzyki polskiej” 1963, z. 6.
 • Koubová M., Dub nad Moravou: poutni kostel Panny Marie, Velehrad 1992.
 • Maader L., Requiem in Es, sygn. III-446 (Archiwum na Jasnej Górze).
 • Maader L., Requiem in Es, sygn. PL-Kd 122 (Archiwum Prowincji oo. Dominikanów w Krakowie).
 • Maader L., Requiem in Es, sygn. XVIII 11 Aa 1 (Biblioteka Jagiellońska).
 • Mądry A., Historia muzyki polskiej, t. 3, Barok 1697–1795, Warszawa 2014.
 • Miławicki M. OP, Działania rewindykacyjne polskich dominikanów w pierwszej połowie XX w. jako konsekwencje antyzakonnej polityki władz zaborczych [w:] Kasaty klasztorów na obszarze dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów i na Śląsku na tle procesów sekularyzacyjnych w Europie. III. Źródła. Skutki kasat XVIII i XIX w. Kasata w latach 1954–1956, Wrocław 2012.
 • Mrowiec K., Katalog muzykaliów gidelskich, Kraków 1986.
 • Patalas A., Wstęp [w:] Maader L., Arie, oprac. P. Kołodziej, Częstochowa – Kraków 2009.
 • Peřina J., Historie a katalog farní knihovny v Dubě nad Moravou, Olomouc 2007.
 • Podejko P., Kapela wokalno-instrumentalna na Jasnej Górze, Warszawa 2001.
 • Podejko P., Katalog tematyczny rękopisów i druków muzycznych kapeli wokalno-instrumentalnej na Jasnej Górze, Kraków 1992.
 • Straková T., Průvodce po archívních fondech, Brno 1971.
 • Straková T., K hudebni minulosti Dubu u Olomouce, „Acta Musei Moravie” 1968/69, z. LIII/LIV.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2353-7094
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-28df7f85-d2d7-4bbe-ba04-0f7aed30c11c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.