PL EN


2018 | 538 | 194-203
Article title

Adaptacyjność strukturalna polskich przedsiębiorstw jako przejaw procesu adaptacji organizacji

Content
Title variants
EN
Structural adaptability of Polish enterprises as a form of the organization’s adaptation proces
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule zaprezentowano wyniki postępowania badawczego zmierzającego do identyfikacji poziomu adaptacyjności struktur organizacyjnych polskich przedsiębiorstw. Przedstawiono także założenia i istotę zmiany struktury organizacyjnej interpretowanej jako proces jej adaptacji. Na podstawie ankiet skierowanych do kierownictwa badanych przedsiębiorstw zidentyfikowano stan odpowiedniości i luki strukturalnej. Stan odpowiedniości strukturalnej potwierdzający wysoki poziom zdolności adaptacyjnych badanych przedsiębiorstw w większym stopniu dotyczy cech struktur organizacyjnych i cech kontekstu organizacyjnego oraz kontekstu konstytuowanego przez mikrootoczenie krajowe i makrootoczenie. Stan luki strukturalnej wskazujący na niższy poziom zdolności adaptacyjnych dotyczy stanu cech struktur i cech kontekstu konstytuowanego głównie przez mikrootoczenie międzynarodowe.
EN
The article attempts to answer the question to what extent the environment condition reflects the position of the organizational structures in Polish enterprises. Research showed a state of the structural gap in the adoption of structures and international microenvironment. However, the structural adaptability includes features of the organizational context and characteristic of other components of its environment.
References
 • Cannon J., McGee R., 2015, Rozwój i zmiana organizacji, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Gibson J.L., Ivancevich J.M., Donnelly J.Jr., 1998, Organizations. Behavior, structure, processes, BPI/IRWIN, Illinois.
 • Griffin R.W., 2017, Podstawy zarządzania organizacjami, WN PWN, Warszawa.
 • Krupski R. (red.), 2008, Elastyczność organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Leavitt H.J., Shelly M., 1964, New Perspectives in Organizational Research, J. Wiley&Sons, New York.
 • Nizard G., 1998, Metamorfozy przedsiębiorstwa. Zarządzanie w zmiennym otoczeniu, WN PWN, Warszawa.
 • Peters T.J., Waterman R.H., 2011, W poszukiwaniu doskonałości w biznesie, MT Biznes, Warszawa.
 • Perich R., 2003, Unternehmunsdynamik, Paul Haup, Bern–Stuttgart–Wien.
 • Przybyła M., 2001, Organizacja i zarządzanie. Podstawy wiedzy menedżerskiej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 • Stabryła A., 2009, Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Strategor, 1996, Zarządzanie firmą. Strategie, struktury, decyzje, tożsamość, PWE, Warszawa.
 • Szczepański J., 1970, Elementarne pojęcia socjologii, PWN, Warszawa.
 • Thompson G.F., 2003, Between hierarchie and markets. The Logic of Limits of Network Form of Organization, Oxford Univesity Press, New York.
 • Ziębicki B., 2010, Elastyczność jako kryterium efektywności organizacji, Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica, nr 234.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-28e0d876-77ab-4860-a4bf-d030714abd3f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.