PL EN


2013 | 40 | 7(472) | 1-6
Article title

Wykształcenie a długość i jakość życia

Selected contents from this journal
Title variants
EN
How educational attainments influence length and quality of life
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The paper presents some important statistical associations between the level of education on the one hand, and the length and quality of life , on the other. Major characteristics used for describing the quality of life include: general well-being, satisfaction on education level achieved, access to Internet, willingness to take part in community life. The data used in this paper come from Eurostat, OECD, Poland’s public statistics and Poland’s Social Survey 2011.
PL
W artykule wskazano na istotne statystyczne współzależności pomiędzy poziomem wykształcenia a długością i jakością życia. Wśród zmiennych charakteryzujących jakość życia uwzględniono m.in.: satysfakcję z własnego wykształcenia, zadowolenie z życia, dostęp do Internetu, aktywność w życiu społecznym. Wykorzystano dane z badań statystyki publicznej w Polsce, informacje OECD i Eurostatu, a także wyniki Diagnozy Społecznej 2011.
Year
Volume
40
Issue
Pages
1-6
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Gdański
References
 • Bucheli M., Melgar N., Rossi M., Smith T. (2010), Job satisfaction and the individual education level, re-assessing their relationship, Academia.edu, Documento No. 11.
 • CBOS (2007), Postawy wobec wybranych substancji psychoaktywnych, Warszawa.
 • CBOS (2013), Zadowolenie z życia, BS/1/.
 • Czapiński J., Panek T. red. (2012), Diagnoza społeczna 2011. Warunki i jakość życia Polaków, Warszawa.
 • Dolan P., Peasgood T., White M. (2008), Do we really know what makes us happy? A review of the economic literature on the factors associated with subjective well-being, "Journal of Economic Psychology", vol. 29.
 • Eurostat (2010), Statistics in focus, nr 24.
 • Eurostat (2012), Statistics in focus, nr 39.
 • GUS (2012), Kwartalna informacja o rynku pracy, Warszawa, sierpień.
 • GUS (2013), Kapitał ludzki w Polsce w 2010 ?., Warszawa.
 • Kahneman D. (2012), Pułapki myślenia, Wyd. Media Rodzina, Poznań.
 • OECD (2012), Education at a Glance 2012, Paris.
 • OECD (2013a), Education Indicators in Focus, nr 01.
 • OECD (2013b), How's Life?: Subjective Well-Being, May 22.
 • Olshansky S.J., et al. (2012), Differences in life expectancy due to race and educational differences are widening, and many may not catch up, "Health Affairs" nr 8, vol. 31.
 • Sławek T. (2012), Mądrość i statystyka, "Tygodnik Powszechny", nr 30, s. 12-13.
 • Szreder M. (2013), Obywateli trzeba edukować, "Rzeczpospolita" z 2 stycznia.
 • Szreder M., Wycinka E., Gajda D. (2012), Kompensacja szkód na przykładzie Bogatyni, "Wiadomości Ubezpieczeniowe" (wyd. spec. Powódź - Infrastruktura - Finansowanie), nr 1.
 • Verhofstadt E., Omey E. (2003), The impact of education on job satisfaction in the first job, Working Papers of Faculty of Economics and Business Administration, Ghent University.
 • Vinson T., Ericson M. (2012), Life satisfaction and happiness, Jesuit Social Services, Richmond.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-28e3802a-85e6-4eaf-85d8-5d94b499f46e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.