PL EN


2013 | 2 | 5 | 273-287
Article title

Ubezpieczenie obowiązkowe odpowiedzialności cywilnej audytora energetycznego

Content
Title variants
EN
Compulsory liability insurance of the energy auditor
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zgodnie z zaleceniami Unii Europejskiej dążymy zarówno do oszczędzania zużycia energii, jak i zmniejszenia emisji dwutlenku węgla. Aby spełnić tak wyznaczone cele, wprowadza się zalecenia termomodernizacji i audytu energetycznego. W związku z tym konieczne są obowiązkowe ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej audytorów energetycznych. W artykule przeanalizowano treść tego ubezpieczenia, ryzyko pracy audytora energetycznego, a także założenia polityki oszczędzania energii.
Year
Volume
2
Issue
5
Pages
273-287
Physical description
Contributors
 • Prof. zw. dr hab., Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Filia w Piotrkowie Trybunalskim, ul. J. Słowackiego 114/118, 97-300 Piotrków Trybunalski
References
 • 1. Matosiuk M. (2009), Uprawnienia do sporządzania certyfikatów energetycznych budynków. Pytania egzaminacyjne, odpowiedzi i omówienia, C.H. Beck, Warszawa.
 • 2. Gąsiorska D. (2008), Audyt energetyczny, „Wspólnota Mieszkanio-wa” nr 2.
 • 3. Inżynier budownictwa uprawniony do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej (2009), „Przegląd Budowlany” nr 11.
 • 4. Jak uzyskać uprawnienie do wykonywania świadectw charakterystyki energetycznej (2008), „Materiały Budowlane” nr 3.
 • 5. Panek A., Rucińska J. (2009), Wdrażanie dyrektywy o charakterystyce energetycznej budynków w różnych krajach UE, „Materiały Budowlane” nr 1.
 • 6. Płoński W. (1998), Problemy trwałości i termomodernizacji budynków wielkopłytowych, „Przegląd Budowlany” nr 6.
 • 7. Pogorzelski J.A. (2000), Kilka uwag o termomodernizacji i audytach energetycznych, „Materiały Budowlane” nr 1.
 • 8. Pogorzelski J., Sarosiek W. (2010), Spodziewane kłopoty z wdrożeniem w Polsce Dyrektyw UE o ograniczeniu zużycia energii i emisji CO2, „Czasopismo Techniczne” nr 2B.
 • 9. Pogorzelski J., Święcicki A. (2009), Co dalej z wdrażaniem Dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej?, „Materiały Budowlane” nr 2.
 • 10. Robakiewicz M. (2005), Certyfikacja energetyczna budynków, „Materiały Budowlane” nr 1.
 • 11. Robakiewicz M. (1998), Metodyka audytu energetycznego budynków, „Materiały Budowlane” nr 1.
 • 12. Robakiewicz M. (2007), Ocena efektów zrealizowanych termomodernizacji, „Materiały Budowlane” nr 1.
 • 13. Rozporządzenie Ministra Finansów z 14 września 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej audytora efektywności energetycznej, Dz. U. Nr 210, poz. 1248.
 • 14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 listopada 1998 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiące samodzielną część techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania świadectw ich charakterystyki energetycznej, Dz. U. Nr 201, poz. 1240.
 • 15. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 30 kwietnia 1999 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego oraz algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termo modernizacyjnego, a także wzorów kart audytu energetycznego, Dz. U. z 1999 r. Nr 46, poz. 459.
 • 16. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 30 kwietnia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu weryfikacji audytu energetycznego oraz szczegółowych warunków, jakie powinny spełniać podmioty, którym Bank Gospodarstwa Krajowego może zlecić wykonanie weryfikacji audytów energetycznych, Dz. U. z 1999 r. Nr 46, poz. 460.
 • 17. Sarosiek W., Sadowska B., Święcicki A. (2004), Termomodernizacja budynków w północno-wschodniej Polsce w latach 2000–2003, „Materiały Budowlane” nr 2.
 • 18. Szydło M. (2009), Świadectwa charakterystyki energetycznej oraz ich rola przy dokonywaniu czynności prawnych mających za przedmiot budynki lub lokale, „Rejent” nr 19.
 • 19. Świadectwa energetyczne – przykłady z innych krajów (2008), „Przegląd Budowlany” nr 13.
 • 20. Ustawa z 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej, Dz. U. z 2011 r. Nr 94, poz. 551.
 • 21. Ustawa z dnia 18 grudnia 1996 r. o wspieraniu przedsięwzięć ter-momodernizacyjnych, Dz. U. Nr 152, poz. 1121.
 • 22. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie termomodernizacji i remontów, Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1459.
 • 23. Weber T. (2010), Nowy zawód: audytor efektywności energetycznej, „Przegląd Budowlany” nr 4.
 • 24. Weber T. (2009), Profesjonalne oprogramowanie do certyfikacji energe-tycznej, „Energia i Budynek” nr 2.
 • 25. Żurawski J. (2007), Analiza stolarki okiennej i drzwiowej na etapie wykonywania audytu energetycznego i projektowania, „Materiały Budowlane” nr 8.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-28e6f25e-bcd4-45c3-8561-17fc6f2535b8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.