PL EN


2013 | 1 | 99-119
Article title

Quality of lifelong education. Monitoring vs. evaluation. Case study

Selected contents from this journal
Title variants
PL
JAKOŚĆ EDUKACJI USTAWICZNEJ. MONITORING A EWALUACJA. STUDIUM PRZYPADKU
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
Rynek kształcenia ustawicznego oraz społeczne postrzeganie tej idei podlegały silnemu wpływowi ogromnego wsparcia fi nansowego na szkolenia i inne inwestycje w kapitał ludzki z Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2007–2013. Zbliża się koniec tej perspektywy fi nansowej i trwają negocjacje dotyczące planów na okres 2014–2020, dlatego konieczna jest ocena skuteczności tych wysiłków. W artykule omawiamy wyniki badania empirycznego studium przypadku jednego projektu. Wybrałyśmy ten projekt, ponieważ obie byłyśmy w nim zatrudnione. Artykuł obejmuje porównanie wyników monitoringu w trakcie szkoleń fi nansowanych przez Unię Europejską oraz danych ewaluacyjnych złożonych przez absolwentów 1–2 lata po ukończeniu szkoleń. Wyniki badań wskazują korzyści ze szkoleń oraz sugerują kierunki rozwoju tego rodzaju szkoleń.
Year
Issue
1
Pages
99-119
Physical description
Contributors
  • Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu, Poland
  • Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu, Poland
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-28ebbd4e-d322-4d4a-b0ad-454a156bfbc2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.