PL EN


2016 | VIII | 211-226
Article title

DZIAŁANIA WOJEWODY STEFANA KIRTIKLISA PRZECIWKO OBOZOWI WIELKIEJ POLSKI W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W LATACH 1931–1933

Content
Title variants
EN
ACTIVITY GOVERNOR STEFAN KIRTIKLISA AGAINST CAMP OF THE GREAT POLISH IN POMERANIA IN 1931–1933
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Voivod Stefan Kirtiklis was established for the position of Governor of Pomerania on 21 of November 1931. The time in which he had to perform such a role in Pomerania, was extremely difficult (economic crisis and the lack of support for the government camp). Kirtiklis gained experience during military service and working in the state administration, which allowed treat him as a person competent in matters related to internal security. The main task Kirtiklis in Pomerania was supposed to be fighting with the opposition and ensure the government camp advantage. Expression tightening remedial course the authorities, in relation to the national opposition was repression that fell on the Great Polish Camp. This organization has gained more and more influence in Pomeranian society, and its activity was the subject of in-depth observations from the UWP officials and the governor. Supporters Camp often used illegal methods and forms of work, in order to attracted more members for their organization. Stefan Kirtiklis, as a governor, was responsible for respecting the law in the province. Therefore he could not tolerate illegal activities of the OWP. November 26, 1932, the Governor of Pomerania issued a decree to dissolve the Camp of Great Polish. Organization of Young Nationalists was solved with ease in Pomerania region. This action contributed to it’s solution across the whole country, which took place in March 1933.
Contributors
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
References
 • Archiwum Państwowe w Bydgoszczy, Urząd Województwa Pomorskiego w Toruniu, sygn. 30175.
 • Archiwum Państwowe w Toruniu, Akta Miasta Torunia, sygn. 1188.
 • „Słowo Pomorskie”, 1932, nr: 127, nr 135, nr 136, nr 157.
 • „Pielgrzym”, 1932, nr 118.
 • Bieniaszewska A., Handel i rzemiosło żydowskie Torunia do 1939 roku, [w:] W warsztacie, w manufakturze, w fabryce i w sklepie, red. Z. Biegański, W. Polak, M. Białkowski, Toruń 2013.
 • Bogucki A., Towarzystwo Gimnastyczne Sokół na Pomorzu 1893 – 1939, Bydgoszcz 1997.
 • Kaczmarek Z., Obóz Wielkiej Polski, Geneza i działalność społeczno-polityczna w latach 1926-1933, Poznań 1980.
 • Kawski T., Spory i konflikty polsko-żydowskie na Kujawach i Pomorzu w XX wieku, [w:] Konflikty i spory w rejonie kujawsko-pomorskim, red. M. Białkowski, A. Kosecki, W. Polak, Toruń 2013.
 • Majchrowski J., Szkice z historii polskiej prawicy politycznej lat Drugiej Rzeczypospolitej, Kraków 1986.
 • Osiński K., Walka o Wielką Polską. Narodowa Demokracja wobec rządów sanacji na terenie województwa pomorskiego w latach 1926-1939, Toruń 2008.
 • Wapiński R., Endecja na Pomorzu 1920-1939, Gdańsk 1966.
 • Wapiński R., Lata nadziei (1918-1939), [w:] Dzieje Pomorza Nadwiślańskiego od VII wieku do 1945 roku, red. W. Odyniec, Gdańsk 1978.
 • Widernik M., Lata Drugiej Rzeczypospolitej, [w:] Dzieje Kartuz, t. 2, red. M. Widernik, Kartuzy 2001.
 • Widernik M., Miasto w Polsce niepodległej. Życie polityczne miasta, [w:] Kościerzyna. Zarys dziejów miasta do 1939 roku, t. 1, red. M. Kallas, Toruń 1994.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-28f769be-bf40-4230-9392-03211504f741
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.