PL EN


2008 | 4 | 158-172
Article title

Przedsiębiorczość w gospodarce opartej na wiedzy w obszarze metropolitalnym Poznania

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The aim of the paper is to analyse and evaluate the growth of entrepreneurship in the know-ledge-based economy in the Poznań metropolitan area over the recent years (1999-2006) a contribution to the research into the development and transformation of the economy underthe influence of science. The spatial range of the analysis makes it possible to examine therelations under study between the metropolitan core and the surrounding area. For the purposes of the present research, the term entrepreneurship is understood as thetaking of measures intended to create jobs and stimulate economic activity. It is assumed thathigh-tech branches play an important role in job creation. The analysis of the KBE sector embraces high-tech manufacturing sections and the broadercategory of knowledge-intensive services, including high-tech services. The main body of the paper is preceded by interpretations of the essence of a knowledgebased economy, an operational-statistical approach to it, and a general assessment of the deve-lopment of entrepreneurship in the Poznań metropolitan area.
Keywords
Contributors
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Polska
References
 • Benko G., 1993, Geografia technopolii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Chojnicki Z., 2003, Polska na ścieżce rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. Podejście regionalne, Przegląd Geograficzny, 75, 1, s. 23-39.
 • Chojnicki Z., Czyż T., 2006, Aspekty regionalne gospodarki opartej na wiedzy w Polsce, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 • Conti S., 1997, Global local perspectives: a review of concepts and theoretical proposal [In:] Interdependent and uneven development. Global local perspectives, eds. M. Taylor, S. Conti, Aldershot: Ashgate, s. 15-56.
 • Czyż T., 1998, Polaryzacja rozwoju regionalnego w okresie transformacji społeczno-gospodarczej w Polsce [w:] Przemiany społeczno-gospodarcze Polski lat dziewięćdziesiątych, J.J. Parysek, H. Rogacki (red.), Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 47-64.
 • Domański R., 2000, Miasto innowacyjne. Studia KPZK PAN, s. 109.
 • Dominiak J., 2006, Struktura i organizacja przestrzenna otoczenia biznesu w aglomeracji poznańskiej, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 • -Gaczek W., 2004, Potencjał innowacyjny w rozwoju największych miast polskich [w:] Konkurencyjności potencjał rozwoju polskich metropolii, S. Korenik, K. Szołek (red.), Biuletyn KPZK PAN, z. 214, Warszawa, s. 32-44.
 • -Korenik S., 2004, Metropolie we współczesnej gospodarce z uwzględnieniem realiów polskich [w:] Konkurencyjności potencjał rozwoju polskich metropolii, S. Korenik, K. Szołek (red.), Biuletyn KPZK PAN, z. 214, Warszawa, s. 22-31.
 • Kukliński A. (red.), 2001, Gospodarka oparta na wiedzy. Wyzwanie dla Polski XXI wieku, Komitet Badań Naukowych, Warszawa.
 • Ludwiczak I., 1998, Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego Poznańskiego Obszaru Metropolitalnego. Diagnoza stanu. Identyfikacja problemów. Synteza, Miejska Pracownia Urbanistyczna, Poznań.
 • Meissner J., Guliński J., 2000, Innowacyjności konkurencyjność w Wielkopolsce. Diagnoza i program na przyszłość, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań.
 • Stryjakiewicz T., 1999, Adaptacja przestrzenna przemysłu w Polsce w warunkach transformacji, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 • Świdurska A., 2007, Efektywność rozwoju strukturalnego małych miast w strefie wpływu aglomeracji poznańskiej [w:] Małe miasta w obszarach metropolitalnych, K. Heffner, T. Marszał (red.), Biuletyn KPZK PAN, z. 232, Warszawa, s. 8-26.
 • Zalewski J., 2005, Poznański Obszar Metropolitalny. Doświadczenia i wnioski związane z delimitacją obszaru [w:] Planowanie i zarządzanie w obszarach metropolitalnych, T. Markowski (red.), Biuletyn KPZK PAN, z. 221, Warszawa, s. 189-202.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-28f83ed4-a5f8-4a09-b343-b6f9c8af2d81
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.