PL EN


2012 | 1 | 48-54
Article title

Integracja europejska a zrównoważony transport

Authors
Content
Title variants
EN
The European Union Integration and a Sustainable Transport
Languages of publication
Abstracts
PL
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie głównych problemów ekologicznych związanych z działalnością transportową, opis narzędzi oraz działań podejmowanych przez Polskę oraz Unię Europejską w celu ograniczenia negatywnego wpływu tej działalności na środowisko naturalne, a także ukazanie istoty i roli integracji europejskiej w drodze do zrównoważonego rozwoju.
EN
The main aim of this paper is to presents primary ecological problems which are related to transport activity, and the description of tools and operations undertaken by Poland and European Union to reduce the negative impact of this activity on the natural environment. Moreover this article presents the role of the European integration on the way to the sustainable development.
Year
Issue
1
Pages
48-54
Physical description
Dates
published
2012-01-10
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
References
 • Cieślakowski S. J., (2011), Green logistics a stacje rozrządowe, „Lo-gistyka”, nr 5.
 • Kawecka-Wyrzykowska E., (2009), Polityki gospodarcze Unii Europejskiej, Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 • Kiełczowski D., Dobrzańska B., red., (2009), Ekologiczne problemy zrównoważonego rozwoju, Białystok: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku.
 • Komunikat Komisji, Zrównoważona Europa dla Lepszego Świata, Strategia zrównoważonego rozwoju Unii Europejskiej, http://www. slaskie.pl/STRATEGIA/strat_G.pdf [01.09.2012].
 • Krzyczkowski M., (2011), Transport odpadów a emisje CO2, „Logistyka odzysku” nr 1.
 • Mały rocznik statystyczny Polski 2011, Warszawa: GUS, ZWS.
 • Odnowiona strategia UE dotycząca trwałego rozwoju, http://www.emi.pl/wp-content/uploads/2009/05/4a744eaed01-sds.pdf [05.09.2012].
 • Polityka spójności a ochrona środowiska 2010, http://ec.europa.eu/environment/pubs/pdf/factsheets/cohesion/pl.pdf [03.09.2012].
 • Polityka spójności UE na lata 2014 – 2020, Inwestycje w rozwój gospodarczy i wzrost zatrudnienia, http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/regulation/pdf/2014/proposals/regulation2014_leaflet_pl.pdf [04.09.2012].
 • Polityka transportowa Państwa na lata 2006-2025, http://www. rcie.katowice.pl/dokumenty/2/polityka-transportowa-panstwa. pdf [02.09.2012].
 • Raport „Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu”, http://www.mos.gov.pl/g2/big/2011_11/97a908ae76be555a6c- 877921c307f337.pdf [03.09.2012].
 • Raport Banku Światowego, Polska, Dokument dotyczący polityki transportowej, W kierunku zrównoważonego rozwoju transportu lądowego, Luty 2011, http://siteresources.worldbank.org/POLAN-DEXTN/Resources/Poland_TPN_Final_Web_Feb25_POL_OK.pdf [02.09.2012].
 • Szołtysek J., (2007), Podstawy logistyki miejskiej, Katowice: Wydaw-nictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
 • Wojewódzka-Król K., Rolbiecki R., (2008), Infrastruktura transportu, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Wskaźniki zrównoważonego rozwoju Polski, http://www.stat.gov. pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_oz_wskazniki_zrownowazonego_rozwo-ju_Polski_us_kat.pdf [02.09.2012].
 • www.pois.transport.gov.pl.
 • www.uke.gov.pl.
 • Załoga E., red., (1999), Rozwój infrastruktury transportu w Polsce, Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-28f9a7d5-8151-4690-a88e-dca9083b8437
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.