PL EN


2016 | 16 | 253-275
Article title

Duchowość ewangelikalna – szansa dla ekumenizmu

Content
Title variants
EN
Evangelical Spirituality – the Space of Ecumenism
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
Evangelical spirituality is a space of practical and spiritual ecumenical dialogue between protestant communities and Churches, and some of Catholic groups, especially those evangelisational and charismatic. Despite obvious doctrinal differences, some common traits can be listed: basing on the Bible, focusing on the Cross and the Christ, convertism (the need of personal conversion) and focus on evangelization. Those communities together, yet differently, testify about the necessity of making a conscious choice of faith as one’s lifestyle and about essentiality of evangelised and evangelising community of the baptised, of new dynamic worship and spontaneously animated prayer. It is also important to identify the dimensions of Churches’ and communities’ cooperation, and of the spiritual gifts exchange. Discovering of new forms of evangelisation and Kerygmatic preaching, experiencing community life by the faithful, exploring of the spirituality of the sacraments (institutions) and ability to accept the charismatic gifts are all worth to be noted among those factors. Spiritual renewal should be an undoubted priority.
PL
Duchowość ewangelikalna stanowi przestrzeń praktycznego i duchowego dialogu ekumenicznego pomiędzy Kościołami i wspólnotami protestanckimi a niektórymi grupami katolickimi, zwłaszcza ewangelizacyjnymi i charyzmatycznymi. Choć pozostają różnice doktrynalne, to jednak można wskazać pewne wspólne wyznaczniki: oparcie o Biblię, krzyżocentryzm i chrystocentryzm, konwertyzm (potrzeba osobistego nawrócenia) oraz ukierunkowanie na ewangelizację. Wspólnoty te wspólnie, choć każda na swój sposób, dają świadectwo konieczności świadomego wyboru wiary jako stylu życia, konieczności zewangelizowanej i ewangelizującej społeczności ochrzczonych, nowego dynamicznego uwielbienia i spontanicznie animowanej modlitwy. Trzeba zauważyć również przestrzenie współdziałania Kościołów i zborów oraz wymiany duchowych darów. Wśród tych elementów warto wskazać poszukiwanie nowych form ewangelizacji i głoszenia kerygmatycznego, przeżywanie wspólnotowości przez wierzących oraz odkrycie duchowości sakramentów (ustanowień) oraz umiejętność przyjmowania darów charyzmatycznych. Niezaprzeczalnym priorytetem winna być odnowa duchowa.
Year
Issue
16
Pages
253-275
Physical description
Contributors
 • Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
References
 • Bednarz Elżbieta, Tomaszewski Romuald (red.), Wprowadzenie do nauki o Biblii oraz doktryny i praktyki ruchu zielonoświątkowego, Warszawa: Warszawskie Seminarium Teologiczne 2010.
 • Bernard Albert-Marie, Kierunki rozwojowe współczesnej duchowości, tłum. J. Gaczoł, Conc 1–2 (1965–1966) 1, s. 653–664.
 • Clark Randy, Uzdrowienie jest w Odkupieniu. Moc Wieczerzy Pańskiej, tłum. A. Raczyńska, Ustroń: Wydawnictwo Szaron 2016.
 • Kamykowski Łukasz, Ekumeniczne otwarcie na inne duchowości. Uwagi na temat „Tertio millenio adveniente”, w: J. Machniak, J.W. Gogola (red.), Duchowość chrześcijańska na progu trzeciego tysiąclecia, Kraków: WN Papieskiej Akademii Teologicznej, Wydawnictwo Karmelitów Bosych 1999, s. 105–120.
 • Kłoczowski Jan Andrzej, Zwrot do mistyki?, w: J. Machniak, J.W. Gogola (red.), Duchowość chrześcijańska na progu trzeciego tysiąclecia, Kraków: WN Papieskiej Akademii Teologicznej, Wydawnictwo Karmelitów Bosych 1999, s. 85–103.
 • Kuliberda Andrzej, „Weźmiecie w darze Ducha Świętego”. Duszpasterskie znaczenie grup modlitewnych, chrztu w Duchu Świętym i glosolalli, Częstochowa: Częstochowskie Wydawnictwo Archidiecezjalne „Regina Poloniae” 2005.
 • Kuliberda Andrzej, Charyzmaty w Kościele dzisiaj, Częstochowa: Częstochowskie Wydawnictwo Archidiecezjalne „Regina Poloniae” 2005.
 • Littel Franklin, Tendencje wolnych Kościołów, tłum. A. Urbanowicz, Conc 1–2 (1965–1966) 1, s. 336–341.
 • Lloyd-Jones Martyn, Kim jest ewangelikalny chrześcijanin?, Włocławek: Fundacja Legatio 2015.
 • Migda Andrzej, Mistycyzm pentekostalny w Polsce, Kraków: Zakład Wydawniczy NOMOS 2013.
 • Modnicka Noemi, Małe światy polskiego ewangelikalizmu. Studium z antropologii interpretatywnej, Łódź: Wydawnictwo Biblioteka 2013.
 • Modnicka Noemi, Polskie społeczności ewangelikalne jako „Kościoły wyboru” w „społeczeństwie losu”, w: T.J. Zieliński (red.), Ewangelikalny protestantyzm w Polsce u progu XXI stulecia, Warszawa: Wyższe Baptystyczne Seminarium Teologiczne w Warszawie – Katowice: Wydawnictwo Credo 2004, s. 71–81.
 • Modnicka Noemi, Specyfika polskiego ewangelikalizmu, w: S. Smolarz, S. Torbus, W. Kowalewski (red.), Ewangelikalizm polski wobec wyzwań współczesności, Wrocław: Wydawnictwo Credo 2013, s. 39–49.
 • O’Hanlon Daniel J., Czego wolne Kościoły mogą nauczyć katolików?, tłum. A. Urbanowicz, Conc 1–2 (1965–1966) 1, s. 341–347.
 • Pasek Zbigniew, Kultura religijna protestantyzmu, Kraków: Wydawnictwo LIBRON 2014.
 • Pasek Zbigniew, Wspólnoty ewangelikalne we współczesnej Polsce, w: T.J. Zieliński (red.), Ewangelikalny protestantyzm w Polsce u progu XXI stulecia, Warszawa: Wyższe Baptystyczne Seminarium Teologiczne w Warszawie – Katowice: Wydawnictwo Credo 2004, s. 13–49.
 • Prado Flores José H., Ewangelizacja – katechizacja. Kontekst i fazy głoszenia, w: P. Musiewicz, D. Trzcinka (red.), Całą Ewangelię, Całe Ciało, Całemu Światu, Kraków: Wydawnictwo WAM 2014, s. 41–49.
 • Rey Dominique, Parafio, obudź się! Wyzwania nowej ewangelizacji, tłum. K. Czaplicka, Gubin: Wydawnictwo Przystanek Jezus 2014.
 • Sawa Przemysław, Język nowej ewangelizacji drogą doświadczenia Tajemnicy, w: J. Kempa, M. Giglok (red.), Słowo, doświadczenie, tajemnica, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2015, s. 347–364.
 • Siemieniewski Andrzej, Ewangelikalna duchowość nowego narodzenia a Tradycja katolicka, Wrocław: Papieski Fakultet Teologiczny 1997.
 • Skowronek Alfons, Nauka Marcina Lutra o Wieczerzy Pańskiej, „Collectanea Theologica” 43 (1973) 1, 29–37.
 • Søndergaard Torben, Ostatnia reformacja. Powrót do nowotestamentalnego modelu uczniostwa, tłum. N. Cis, Ustroń: Wydawnictwo Szaron 2015.
 • Synan Vinson (red.), Historia ruchu zielonoświątkowego i odnowy charyzmatycznej. Stulecie Ducha Świętego 1901–2001, tłum. M. Wilkosz, Kraków – Szczecin 2006.
 • Szczerba Wojciech, Reformacyjne korzenie ewangelikalizmu, w: S. Smolarz, S. Torbus, W. Kowalewski (red.), Ewangelikalizm polski wobec wyzwań współczesności, Wrocław: Wydawnictwo Credo 2013, s. 13–26.
 • Wagner C. Peter, Trzęsienie ziemi w Kościele. Wpływ Reformacji Nowoapostolskiej na kształt współczesnego Kościoła, tłum. M. Piszczek, Warszawa: Chrześcijański Kościół Reformacyjny 1999.
 • Zieliński Tadeusz J., Hamulce i podniety rozwoju ewangelikalizmu polskiego u progu XXI stulecia. Studium w profilu teologiczno-systematycznym, w: tenże (red.), Ewangelikalny protestantyzm w Polsce u progu XXI stulecia, Warszawa: Wyższe Baptystyczne Seminarium Teologiczne w Warszawie – Katowice: Wydawnictwo Credo 2004, s. 127–147.
 • Zieliński Tadeusz J., Protestantyzm ewangelikalny. Studium specyfiki religijnej, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe ChAT 2013.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-29005145-4555-4c5e-9b82-86f06d3ae2f3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.