PL EN


2017 | 41 | 117-125
Article title

The Relationship between Spirituality, Religion, and Culture

Authors
Content
Title variants
PL
Relacja między duchowością, religią i kulturą
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The author establishes that religion, spirituality, and culture are intertwined and have a strong influence on each other. After a short introduction to basic concepts, the author first shows how spirituality is a fruit of religion and/or culture. Then the influence of spirituality on religion and culture is explored. Finally, the author also tries to show the possibility of a Christian spirituality transformation that is capable of responding to the needs of our time for a new humanity able to live in solidarity while building relationships among all human beings and all of creation.
PL
Autor stwierdza, że religia, duchowość i kultura są ze sobą powiązane i wywierają na siebie silny wpływ. Po krótkim wprowadzeniu do podstawowych pojęć autor najpierw pokazuje, że duchowość jest owocem religii i / lub kultury. Następnie badany jest wpływ duchowości na religię i kulturę. Na koniec autor chce także pokazać możliwość transformacji chrześcijańskiej duchowości, która jest w stanie odpowiedzieć na potrzeby naszych czasów, aby nowa ludzkość mogła żyć solidarnie, budując relacje między wszystkimi ludźmi i całym stworzeniem.
Year
Issue
41
Pages
117-125
Physical description
Contributors
 • Faculty of Theology University of Ljubljana Slovenia
References
 • Bahovec, I., Identity of Ecclesiastical lay movements: spirituality, community and communitarian civil involvement, in: Bogoslovni vestnik 69 (2009), 4, p. 447-460.
 • Bahovec, I., Postmoderna kultura in duhovnost: religioznost med new agem in krščanstvom [Postmodern culture and spirituality: religiosity between new age and Christianity], Ljubljana 2009.
 • Čović, B., Marinčić, M., Društvena odgovornost za zdravo društvo u kontekstu promišljanja Küngova projekta svjetski etos [Social Responsibility for Healthy Society in the Context of Küng’s Weltethos Project], in: Filozofska istraživanja 36 (2016), 3, p. 473-491.
 • Francis, Apostolic Exhortation Evangelii Gaudium, Vatican 2013, http://w2.vatican.va/content/ francesco/en/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangeliigaudium.html [20. 12. 2017).
 • Francis, Encyclical Letter »Laudato si’«, Vatican 2015, http://w2.vatican.va/content/francesco/ en/ encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html [20. 12. 2017].
 • Gallagher, M.P., Spopad simbolov: Uvod v vero in kulturo [Clashing Symbols: An Introduction to Faith and Culture], Ljubljana 2003.
 • Ursula, K., Spirituality, society and culture, in: Way Supplement 73 (1992), p. 14-23.
 • Klun, B., Fenomenologija duhovnega življenja [Phenomenology of Spiritual Life], in: Udejanjanje duhovnosti v sodobnem svetu [Actualization of Spirituality in the Contemporary World], ed. P. Repar – S. Repar – A. Božič, Ljubljana 2012, p. 69-92.
 • O’Donohue, J., Spirituality as the art of real presence, in: Way Supplement 92 (1998), p. 85-101.
 • Podgorelec, F., Ekleziološka utemeljitev koncilske duhovnost [Ecclesiological Reasons of Conciliar Spirituality], in: Bogoslovni vestnik 73 (2013), 2, 195-205.
 • Principe, W.H., s.v. »Spiritualitá cristiana«, in: Nuovo dizionario di Spiritualitá, ed. M. Downey – L. Borriello, Città del Vaticano 2003, p. 792-799.
 • Sheldrake, Ph., Spirituality: a Very Short Introduction, Oxford 2012.
 • Sheldrake, Ph., Spirituality. A Guide fort the Perplexed, London, New Delhi, New York, Sydney 2014.
 • Splošni religijski leksikon [General Religious Lexicon], Ljubljana 2007.
 • Stegu, T., Simbolna teologija in povezovalna moč umetnosti [Theology of Symbol and the connecting Power of Art], in: Edinost in dialog 69 (2014), 1-2, p. 135-143.
 • Zyzak, W., Co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Duchowość chrześcijańska na świeckiej drodze życia [What should I do to inherit eternal life? Christian Spirituality in the Life of the Laity], Kraków 2008.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-29017645-50c8-43f0-b124-d3d4ddf1ab31
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.