Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 18/4 |

Article title

Optymizacja jako wzorzec kształtowania pytań w rozmowie instytucjonalnej (na przykładzie relacji lekarz-pacjent i urzędnik-klient)

Title variants

EN
Optimisation as a pattern modeling questions in institutional communication (on the basis of doctor patient and clerk-client relationships

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule podejmowane jest zagadnienie kształtowania wypowiedzi według wzorca optymizacji (ang. optimization). Wzorzec ten powoduje, że twierdząca odpowiedź na pytanie zamknięte jest potwierdzeniem pozytywnego, optymistycznego scenariusza zdarzeń. Analizowane przykłady rozmów z dyskursu instytucjonalnego (medycznego i urzędowego) pokazują, w jaki sposób realizowana jest optymizacja i jak staje się ona nie tylko sposobem kształtowania wypowiedzi, ale również narzędziem budowania relacji interpersonalnych. Jest to sposób bardzo charakterystyczny zwłaszcza w polskim kontekście kulturowym, preferującym raczej skrypt narzekania niż afirmacji.
EN
The analysis is concerned with optimization pattern applied in modeling answers in institutional communication. The pattern ensures that an affirmative answer to a closed question confirms a positive and optimistic scenario of events. The analyzed examples of interviews coming from institutional discourse (medical and public services ones) show in what way optimization is realized and how it becomes not only a pattern modelling the discourse but also an instrument of construing interpersonal relations. The pattern is particularly striking in the context of the Polish culture, which prefers the script of complaining rather than affirmation.

Year

Issue

Physical description

Contributors

  • UWM Olsztyn

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-29060b82-3d4b-4ba1-99d1-06307f9a0fda
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.