PL EN


2009 | 1 | 311-320
Article title

Pakoszówka, Gde. und Kr. Sanok, Woiw. Podkarpackie, Fst. 1 (Siedlung aus der Römischen Kaiserzeit)

Content
Title variants
EN
Pakoszówka site 1, Sanok Commune and District, Podkarpackie Voivodeship (the settlement from the Roman Period)
Languages of publication
DE
Abstracts
EN
Research on the settlement dated at the Roman Period at Pakoszówka was a continuation of the works carried out in the years 1999-2000 and 2002-2003. In light of the results of previous studies the settlement can be divided into two zones. In the southern part of the site, at the foot of Wroczeń Mountain, a zone of economic and productive activity was recognized, while in the higher northern area a residential part was indicated. Research in 2004 focused in the latter part of the site. Cultural affiliation of settlement at Pakoszówka is not completely clear. The elements typical of the Przeworsk Culture are accompanied by certain foreign elements, most likely derived from the Dacian cultural circle.
Year
Volume
1
Pages
311-320
Physical description
Dates
published
2009
Contributors
 • Institute of Archaeology, Jagiellonian University; Gołębia St. 11, 31-007 Kraków, Poland, rmlegutko@o2.pl
 • Institute of Archaeology, Jagiellonian University; Gołębia St. 11, 31-007 Kraków, Poland, rodzinska@interia.pl
 • Institute of Archaeology, Jagiellonian University; Gołębia St. 11, 31-007 Kraków, Poland
References
 • Gedl M., 1999 Osada z okresu wpływów rzymskich na stanowisku 1 w Bachórzu-Chodorówce, woj. Przemyśl, Acta Archaeologica Carpathica, 34, S. 39 – 76.
 • Kaczanowski P., Madyda-Legutko R., 1988 Wyniki badań osady z okresu późnorzymskiego w Drochlinie, woj. Częstochowa, stan. 2, Sprawozdania Archeologiczne, 40, S. 245 – 269.
 • Kordecki J., Okoński J., 1999 Mikroregion osadniczy na prawobrzeżu dolnego biegu Raby, (in:) S. Czopek, A. Kokowski (Hrsg.), Na granicach antycznego świata. Sytuacja kulturowa w po¬łudniowo-wschodniej Polsce i regionach sąsiednich w młodszym okresie przedrzymskim i w okresie rzymskim, Rzeszów, S. 181 – 215.
 • Madyda-Legutko R., Pohorska-Kleja E., 2004 Pakoszówka, Gde. Sanok, Woiw. podkarpackie, FSt. 26 (eine Siedlung der jüngeren Kaiserzeit), Recherches Archéologiques de 1993 –1998, S. 126 –132.
 • Madyda-Legutko R., Pohorska-Kleja E., Rodzińska-Nowak J., 2004 Warsztat garncarski z Sanoka, stan. 54, na tle materiałów ceramicznych z terenu górnego dorzecza Sanu, (in:) J. Gancarski (Hrsg.), Okres lateński i rzymski w Karpatach polskich, Krosno, S. 691– 709.
 • Madyda-Legutko R., Pohorska-Kleja E., Rodzińska-Nowak J.,2006a Osada z okresu rzymskiego w Pakoszówce, stan. 1, pow. Sanok, Rocznik Przemyski, 42/2, Archeologia, S. 69 – 84.
 • Madyda-Legutko R., Pohorska-Kleja E., Rodzińska-Nowak J.,2006b Pakoszówka, Gde. Sanok, Woiw. Podkarpackie, Fst. 1 (eine Siedlung der römischen Kaiser zeit), Recherches Archéologiques de 1999 – 2003, S. 160 –168.
 • Muzyczuk A., Pohorska-Kleja E., 1994 Badania sondażowe na stanowisku 32 w Pakoszówce, gmina Sanok, województwo krośnieńskie, Acta Archaeologica Carpathica, 32, S. 167–181.
 • Okoński J., Szpunar A., 1999 Osada w Tarnowcu gm. Tarnów – chaty datowane zapinkami A.43, A.84, A.158, (in:) S. Czopek, A. Kokowski (Hrsg.), Na granicach antycznego świata. Sytu¬acja kulturowa w południowo-wschodniej Polsce i regionach sąsiednich w młodszym okresie przedrzymskim i w okresie rzymskim, Rzeszów, S. 153 –179.
 • Parczewski M., Pohorska-Kleja E., 1995 Najdawniejsze dzieje Sanoka, (in:) F. Kiryk (Hrsg.), Sanok. Dzieje miasta, Kraków, S. 45 – 88.
 • Tomczak E., 1993 Materiały z osady późnego okresu rzymskiego w Mysłowicach-Imielinie, woj. katowickie, stanowisko 16, (in:) E Szydłowska (Hrsg.), Osada produkcyjna kultury przeworskiej z późnego okresu rzymskiego w Mysłowicach-Imielinie, woj. Katowice, Rocznik Muzeum Gór-nośląskiego w Bytomiu, Archeologia, 13, S. 7 – 132
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-290650f0-4491-4be5-9daa-e04acca48174
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.