Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 35 | 95-103

Article title

Świat rzeczy w Pierścieniu Wielkiej-Damy

Title variants

EN
The world of things in Pierścień Wielkiej-Damy

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Zasadniczym przedmiotem artykułu jest analiza stosunku tytułowej bohaterki Pierścienia Wielkiej-Damy do przedmiotów, do (potocznie rozumianych) rzeczy. Analiza ta pozwala sformułować hipotezę, iż intencją Norwida było przedstawienie protagonistki jako „kobiety istotnej i zupełnej”, jako postaci w pełnym i w głębokim tego znaczeniu pozytywnej (w norwidologii na ogół przyjęło się widzieć Hrabinę Harrys inaczej).
EN
The article focuses on the analysis of the relationship of the title character of Pierścień Wielkiej-Damy [The Ring of a Great Lady] to objects or (commonly understood) things. This analysis allows to formulate the hypothesis that Norwid’s intention was to present the protagonist as a “substantial and complete woman”, as an entirely positive character (in Norwid Studies, the general view on Countess Harrys is rather different).

Year

Volume

35

Pages

95-103

Physical description

Contributors

  • Katedra Literatury i Tradycji Romantyzmu, Uniwersytet Łódzki

References

  • Borowy W., O Norwidzie. Rozprawy i notatki, oprac. Z. Stefanowska, konsultant naukowy S. Pigoń, Warszawa 1960.
  • Braun K., Cypriana Norwida teatr bez teatru, Warszawa 1971.
  • Gomulicki J.W., Zygzakiem. Szkice, wspomnienia, przekłady, Warszawa 1981.
  • Inglot M., Dramatyczna funkcja pojęcia „całość” w utworach scenicznych Norwida („Tyrtej-Za kulisami”, „Kleopatra i Cezar”, „Pierścień Wielkiej-Damy”), [w:] „Całość” w twórczości Norwida, red. J. Puzynina, E. Teleżyńska, Warszawa 1992.
  • Norwid C., Pierścień Wielkiej-Damy czyli: ex-machina Durejko, oprac. S. Świontek, Wrocław 1990.
  • Sławińska I., O komediach Norwida, Lublin 1953.
  • Świontek S., Norwidowski świat teatru, Łódź 1983.
  • Turczyn M., Z refleksji badawczej nad „Pierścieniem Wielkiej-Damy” Cypriana Norwida. O kreacji postaci, [w:] Szkice literackie i językoznawcze, red. D. Podlawska, T. Linkner, Słupsk 1999.
  • Wyka K., Cyprian Norwid. Studia, artykuły, recenzje, Kraków 1989.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-290815a1-c7ed-426f-b5d3-65326b7c9b56
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.