PL EN


2012 | 1/2012 (36) t.2 | 63-84
Article title

Tworzenie wirtualnych rynków wiedzy dla wspomagania przedsiębiorczości

Content
Title variants
EN
Developing virtual knowledge markets to support entrepreneurship
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Jednym z głównych problemów, z jakimi spotykają się młodzi przedsiębiorcy zarówno rozpoczynający, jak i kontynuujący działalność gospodarczą, jest brak praktycznie relewantnej wiedzy na temat ekonomicznych i prawnych aspektów prowadzonej przez nich działalności gospodarczej oraz sposobów rozwiązania bieżących problemów. Postulowanym rozwiązaniem jest koncepcja "wirtualnej wspólnoty działań" (ang. Virtual Community of Practice), która odnosi się do procesu grupowego uczenia się ludzi zainteresowanych rozwiązaniem określonego problemu i w tym celu współpracujących ze sobą przez dłuższy czas, w formie wymiany pomysłów, szukania rozwiązań i tworzenia nowej wiedzy w środowisku wirtualnym. W artykule zostaną przedstawione główne strukturalne determinanty rozwoju wirtualnych wspólnot działań oraz narzędzia wspomagające procesy ich tworzenia i rozwoju dla wspomagania przedsiębiorczości.
EN
One of the main problems faced by young entrepreneurs, both starting and continuing their economic activity is the lack of practice-relevant knowledge about the economic and legal aspects of their business as well as about the ways to solve current problems. The postulated solution is the concept of a Virtual Community of Practice, which refers to group of people who share ideas and insights, help each other solve problems and develop a common practice or approach to the field in virtual environment. The paper presents key structural determinants of the successful VCoPs as well as activities and tools to support the processes of their creation and development to support entrepreneurship.
Keywords
Year
Pages
63-84
Physical description
Dates
published
2012-04-15
Contributors
References
 • Ardichvili, A., Maurer, M. i W. Li 2006. Cultural influences on knowledge sharing through online communities of practice. Journal of Knowledge Management, nr 1, s. 94–107.
 • Bendkowski, J. 2009a. Scenariusze tworzenia i rozwoju wspólnot działań, w: S. Lachiewicz i A. Adamik (red.) Współpraca w rozwoju współczesnych organizacji, s. 285–295. Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej.
 • Bendkowski, J. 2009b. Wspomaganie procesu tworzenia i rozwoju sieci wiedzy na przykładzie wspólnoty działań, w: Zarządzanie w XXI wieku. Koncepcje, Trendy, Problemy, s. 23–33. Toruń: Wyższa Szkoła Bankowa.
 • Bendkowski, J. 2009c, Zarządzanie procesem tworzenia i rozwoju wspólnot działań. Organizacja i Zarządzanie, nr 1 (5), s. 97–113.
 • Brazelton, J. i G.A. Gorry 2003. Creating a knowledge sharing community: If you build it, will they come? Communications of the ACM, nr 3, s. 23–25.
 • Cothrel, J. i R.L. Williams 1999. On-line communities: helping them form and grow. Journal of Knowledge Management, nr 3 (1), s. 54–60.
 • Denning, S. 1998. Building Communities of Practice, Knowledge Management Lessons from The Leading Edge, APQC, s. 48–50.
 • Dube, L., Bourhis, A. i R. Jacob, R. 2003. The impact of structural characteristics on the launching of intentionally formed virtual communities of practice. Cahier duGReSI, nr 9, s. 2–20.
 • Dube, L., Bourhis, A. i R. Jacob 2006. Towards a typology of virtual communities of practice. Interdisciplinary Journal of Information, Knowledge and Management, nr 1, s. 69–93.
 • Enkel, E., Heinhold, P., Hofer-Alfeis, J. i Y. Wicki 2002. The power of communities: How to build knowledge management on a corporate level using a bottom-up approach, w: T. Davenport i G.J. Probst (red.) Knowledge Management Case Book, s. 108–127. New York: John Wiley & Sons.
 • Etzioni, A. i O. Etzioni 1999. Face-to-face and computer-mediated communities, A comparative analysis. The Information Society, nr 15, s. 241–248.
 • Franz, M., Schmidt, R., Schoen, S. i S. Seufert 2002. KECnetworking – Knowledge Management at Infineon Technologies AG, w: T. Davenport i G.J. Probst (red.) Knowledge Management Case Book, s. 128–146. New York: John Wiley & Sons.
 • Gongla, P. i C.R. Rizzuto 2001. Evolving communities of practice: IBM global services experience. IBM Systems Journal, nr 40, s. 842–862.
 • Hildreth, P., Kimble, C. i P. Wright 1998. Computer Mediated Communications and International Communities of Practice. Ethicomp’98, s. 275–286.
 • Hildreth, P., Kimble, C. i P. Wright 2000. Communities of practice in the distributed international environment. Journal of Knowledge Management, nr 1, s. 27–38.
 • Hildreth, P., Wright, P. i C. Kimble 2001. Communities of practice: Going virtual, w: K.-P. Mehdi (red.) Knowledge Management and Business Model Innovation, s. 220–234. Hershey: Idea Group Publishing.
 • Hofstede, G. 1993, Cultural constraints in management theories. Academy of Management Executive, nr 7 (1), s. 81–94.
 • Jarvanpaa, S.L. i D.S. Staples 2000. The use of collaborative electronic media for information sharing: An exploratory study of determinants. Journal of Strategic Information Systems, nr 9, s. 129–154.
 • Jashapara, A. 2006. Zarządzanie wiedzą, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Lave, J. i E. Wenger 1991. Situated Learning: Legitimate peripheral participation, Cambridge: Cambridge University Press.
 • McDermott, R. i C. O’Dell 2001. Overcoming cultural barriers to sharing knowledge. Journal of Knowledge Management, nr 5 (1), s. 76–85.
 • Murillo, E. 2008. Searching Usenet for virtual Communities of Practice: Using mixed methods to identify the constructs of Wenger’s theory. Information Research, nr 13 (4), art. 386.
 • Tarmizi, H., de Vreede, G.-J. i I. Zigurs 2007. A Facilitators’ Perspective on Successful Virtual Communities of Practice, Proceedings of the Thirteenth Americas Conference on Information Systems, Keystone.
 • Von Krogh, G. 2002, The communal resource and information systems. Journal of Strategic Information Systems, nr 11, s. 85–107.
 • Wasko, M.M. i S. Faraj 2000. “It is what one does”: Why people participate and help others in electronic communities of practice. Journal of Strategic Information Systems, nr 9, s. 155–173. Wenger, E. 1998. Communities of Practice. Learning, Meaning and Identity, Cambridge:
 • Cambridge University Press.
 • Wenger, E. i W.M. Snyder 2000. Communities of practice: The organizational frontier. Harvard Business Review, Jan-Feb, s. 139–145.
 • Wenger, E., Snyder, W.M. i R. McDermott 2002. Cultivating Communities of Practice: A Guide to Managing Knowledge, Boston: Harvard Business School Press.
 • Zarb, M.P. 2006. Modelling Participation in Virtual Communities of Practice, Master Dissertation, London: LSE.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1644-9584
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-29095bc9-4b80-4083-a0c9-89c06c9a9be6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.