PL EN


2014 | 198 cz 1 | 95-108
Article title

Zasada przejrzystości finansów publicznych a wpływy z prywatyzacji

Content
Title variants
EN
The Principle of Transparency of Public Finance and Privatization Proceeds
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article presents the issues of respecting the principle of openness and transparency of public finances in light of the proceeds from privatization. Presented a number of arguments for the fact that this principle is not respected at all. Proposed change in the method of distribution of proceeds from privatization, which rely on is the fact that these impacts will be a source of income of the state budget rather than its revenues.
Year
Volume
Pages
95-108
Physical description
Contributors
References
 • Karlikowska M., Miemiec W., Ofiarski Z.,. Sawicka K., Ustawa o finansach publicznych, PRESSCOM, Wrocław 2010.
 • Marchewka-Bartkowiak K., Przychody z prywatyzacji i ich rozdysponowanie w budżecie państwa, "Analizy", 8 kwietnia 2011, nr 7(51), Biuro Analiz Sejmowych.
 • Ustawa w z dnia 3 stycznia 1991 roku Prawo budżetowe. Dz. U. 1991 r. Nr 4, poz. 18.
 • Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych: Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 27 listopada 2012 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji. Dz. U. z dnia 15 lutego 2013, poz. 216.
 • Ustawa z dnia 25 czerwca 1997 r o wykorzystaniu wpływów z prywatyzacji części mienia Skarbu Państwa na cele związane z reformą systemu ubezpieczeń społecznych. Dz. U. 1997 r. Nr 106, poz. 673.
 • Ustawa z dnia 1 marca 2002 roku o zmianach w organizacji i funkcjonowaniu centralnych organów administracji rządowej i jednostek im podporządkowanych oraz o zmianie niektórych ustaw. Dz. U. 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 93, poz. 820, Nr 200, poz. 1689, Nr 230, poz. 1923, Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 65, poz. 594, z 2004 r. Nr 141, poz. 1491, Nr 240, poz. 2408, Nr 273, poz. 2703, z 2006 r. Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162, z 2012 r. poz. 951, Art. 39.
 • Ustawa z dnia 30 października o zmianie ustawy o finansach publicznych. Dz. U. 2002 r. Nr 200, poz. 1685.
 • Ustawa z dnia 25 listopada 2004 o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz zmianie niektórych ustaw. Dz. U. Nr 273, poz. 2703.
 • Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych. Dz. U. 2005 r. Nr 249, poz. 2104.
 • Ustawa z dnia 22 września 2006 roku o przejrzystości stosunków finansowych pomiędzy organami publicznymi a przedsiębiorstwami publicznymi oraz o przejrzystości finansowej niektórych przedsiębiorców. Dz. U. nr 191, poz. 1411 i nr 245, poz. 1775.
 • Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 roku o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Dz. U. 2009 r. Nr 14, poz. 75.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Dz. U. 2013 r. poz. 885.
 • Ustawa z dnia 22 stycznia 2010 roku o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielonych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne oraz ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji. Dz. U. 2010 r. Nr 28, poz. 144.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-290ceda1-1446-4551-ba24-ef6550c23f5e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.