PL EN


2018 | 10(46) | 4 | 9-22
Article title

Postmodernistyczne przemiany w rodzinie

Title variants
EN
Family Transformations in the Postmodern Era
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł jest próbą syntezy przemian rodziny dokonujących się w epoce postmodernizmu. Starano się pokazać przemiany w zakresie definiowania rodziny, liczby zawieranych małżeństw i modeli funkcjonujących w tej instytucji, przemiany w prokreacji oraz alternatywne do rodziny związki. Wnioski tych analiz prowadzą do stwierdzenia, że postmodernizm wpływa na współczesną rodziną, wywołując w niej dosyć wyraźnie zaznaczające się zmiany, ale ciągle to rodzina nuklearna pozostaje dominującą formą życia małżeńsko-rodzinnego.
EN
This article attempts to synthesize family transformations in the postmodern era. It presents the changes in the definition of family and current family models, marriage statistics, changes in the procreation function of the family, and alternative forms of relations. The results of this research indicate that while postmodernism marks significant family changes, a nuclear family continues to be the dominant form of marriage and family relations.
Year
Volume
Issue
4
Pages
9-22
Physical description
Contributors
 • Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Opolski
References
 • Amato, P.R. (2012). Institutional, companionate, and individualistic marriages: change over time and implications for marital quality. W: M. Garrison, E.S. Scott (red.), Marriage at the crossroads. Law, Policy, and the brave new world of twenty-first century familie. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Bielawska-Batorowicz, E. (2017). Niepłodność – (nie) zrealizowane rodzicielstwo. W: E. Włodarczyk (red.), W trosce o macierzyństwo. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 • Biernat, T., Sobierajski, P. (2007). Młodzież wobec małżeństwa i rodziny. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 • Błasiak, A. (2017). (Nowy) wymiar rodzicielstwa – wybrane aspekty. W: E. Włodarczyk (red.), W trosce o macierzyństwo. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 • Doniec, R. (2001). Rodzina wielkiego miasta. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Doniec, R. (2013). Rodzina polska w XXI wieku – przemiany i tradycja. Pedagogika Społeczna, 4(50), 45-74.
 • Giza-Poleszczuk, A. (2005). Rodzina a system społeczny. Reprodukcja i kooperacja w perspektywie interdyscyplinarnej. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Kawula, S. (2008). Alternatywne kształty rodziny współczesnej. Tendencje przemian w początkach XXI wieku. W: W. Muszyński, E. Sikora (red.), Miłość, wierność i uczciwość na rozstajach współczesności. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Kwak, A. (2014). Współczesne związki heteroseksualne: małżeństwa (dobrowolnie bezdzietne), kohabitacje, LAT. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
 • Kwak, A. (2005). Rodzina w dobie przemian. Małżeństwo i kohabitacja. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
 • Laskowski, J. (1987). Trwałość wspólnoty małżeńskiej: (studium socjopsychologiczne). Warszawa: Wydawnictwo Ośrodek Dokumentacji i Studiów Społecznych.
 • Lis-Kujawski, A. (2008). Postmodernizm w podróży do granic rodziny. W: W. Muszyński, E. Sikora (red.), Miłość, wierność i uczciwość na rozstajach współczesności. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Majkowski, W. (2008). Etos rodziny a postmodernistyczna filozofia. W: W. Muszyński, E. Sikora (red.), Miłość, wierność i uczciwość na rozstajach współczesności. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Muszyński, W. (2008). Małżeństwo i rodzina. Redefinicje i reinterpretacje. W: W. Muszyński, E. Sikora (red.), Miłość, wierność i uczciwość na rozstajach współczesności. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Opozda, D. (2014). Rodzicielstwo: stałość zadań i zmienność modeli – zarys refleksji. W: W. Danilewicz, W. Theiss (red.), Pedagogika społeczne wobec zagrożeń człowieka i idei sprawiedliwości społecznej. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
 • Opozda, D. (2017). Zróżnicowane rodzicielstwo – zarys refleksji. W: D. Opozda, M. Leśniak (red.), Rodzicielstwo w wybranych zagadnieniach pedagogicznych. Lublin: Wydawnictwo Episteme.
 • Slany, K. (2008). Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego. Kraków: Wydawnictwo Nomos.
 • Szlendak, T. (2012). Socjologia rodziny. Ewolucja, historia, zróżnicowanie. Warszawa: Wydawnictwo PWN.
 • Szukalski, P. (2017). Co czwarte dziecko w Polsce rodzi się jako pozamałżeńskie. Demografia i Gerontologia Społeczna – Biuletyn Informacyjny, 6.
 • Wojtanowska, W. (2003). Wartości nowoczesne w społeczeństwie ponowoczesnym. W: R. Borkowski (red.), Globalopolis – kosmiczna wioska. Szanse i zagrożenia. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Wydawniczego PAX.
 • Wons, N.P. (2010). Tradycyjny model małżeństwa i rodziny a współczesne jego formy alternatywne. W: D. Krok, P. Landwójtowicz (red.), Rodzina w nurcie współczesnych przemian. Opole: Wydawnictwo UO.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-290e9298-61bc-4a7f-a11d-62f605e4fb33
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.