PL EN


2012 | 1 | 19-32
Article title

Organizacja pozarządowa jako przedsiębiorstwo społeczne na przykładzie Stowarzyszenia "Niepełnosprawni dla Środowiska EKON"

Authors
Content
Title variants
EN
A Non-Government Organisation as a Social Enterprise : a Case Study of the Association Disabled for the Environment EKON
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Ekonomia społeczna, przedsiębiorstwo społeczne to zagadnienia nowe, ale zarazem budzące liczne kontrowersje. W artykule dokonano konceptualizacji procesu ekonomizacji trzeciego sektora. Przeanalizowano transformację polskiej organizacji pozarządowej w kierunku przedsiębiorstwa społecznego na przykładzie Stowarzyszenia "Niepełnosprawni dla Środowiska EKON". Przykład działalności rynkowej Stowarzyszenia EKON posłużył do oceny trafności kryteriów EMES definiujących przedsiębiorstwo społeczne. (abstrakt oryginalny)
EN
The social economy, social entrepreneurship and the functioning of social enterprises are all new issues, nevertheless at the same time they awake frequent controversies.The article made a conceptualization of the process of economization of the third sector. The author analysed the transformation of the non-governmental organizations in Poland towards social enterprises. On the example of the Association EKON were presented the causes and the consequences of this process. The example of market activity of EKON served the to assess the accuracy of the criteria defining social enterprises. (original abstract)
Contributors
 • Uniwersytet Warszawski
References
 • Alter K. S. [2008], Anatomia przedsiębiorstwa społecznego, rożne modele, [w:] Przedsiębiorstwo społeczne. Antologia kluczowych tekstow (wybor J.J. Wygnański), FISE, Warszawa.
 • Frączak P. [2006], Rola infrastruktury III sektora w budowie ekonomii społecznej w Polsce, [w:] Ekonomia społeczna. Teksty 2006, FISE, Warszawa.
 • Hausner J., Laurisz N. [2008], Czynniki krytyczne tworzenia przedsiębiorstw społecznych. Przedsiębiorstwo społeczne. Konceptualizacja, [w:] J. Hausner (red.), Przedsiębiorstwa społeczne w Polsce. Teoria i praktyka, MSAP, Kraków.
 • www.bezrobocie.org.pl
 • www.ec.europa.eu
 • www.egospodarka.pl
 • www.ekon.org.pl
 • www.ekonomiaspoleczna.mazowsze.pl
 • www.emes.net
 • www.equal.gov.pl
 • www.fundacjarise.pl
 • www.fuqua.duke.edu
 • www.gazetapraca.pl
 • www.google.pl
 • www.gospodarka.gazeta.pl
 • www.idn.org.pl
 • www.jhu.edu
 • www.ngo.pl
 • www.pfron.org.pl
 • www.pi-on.pl
 • www.poland.ashoka.org
 • www.pomocspoleczna.ngo.pl
 • www.sbs.gov.uk
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2913117e-d886-4066-b997-c52c58b4416e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.