PL EN


2013 | 907 | 123-136
Article title

Analiza statystyczna związku między zakresem działalności towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w Polsce a ich efektywnością

Title variants
EN
A Statistical Analysis of the Relationship between the Scope and Efficiency of Mutual Insurance Companies in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
This article aims to answer the question of whether there is a relationship between the scope of insurance business declared by a mutual insurance company (MIC) – based on supervisory approval – and the effectiveness of that MIC, as measured by standard financial indicators. As a result of posing the thesis in these terms, the MICs studied were arbitrarily split into those with a small range of activity (up to 9 classes), and those with a large range of activities (more than 9 classes). The effectiveness of the two groups was then analysed. The statistical study covers the years 1996–2010. The first section outlines the general position and efficiency of MICs on the Polish insurance market in the years 2000–2010, as measured by value of gross premiums written and net income. The second part presents the results of an empirical study on the relationships between a range of activities of MICs acting in Section II and their effectiveness as measured by the following indicators: the value of gross premiums written, the value of premiums, acquisition costs, administration costs, net results, and the profitability of sales (ROS). The paper ends with conclusions.
Contributors
author
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Ubezpieczeń, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków, Poland, cracovia123@op.pl
References
  • Biuletyny roczne Polskiej Izby Ubezpieczeń z lat 2004–2010 [2005–2011], www.piu.org.pl.
  • Płonka M. [2011], Zasada wzajemności jako przesłanka konkurencyjności w sektorze ubezpieczeń, Zeszyty Naukowe, nr 11, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Kraków.
  • Porter M.E. [1992], Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, PWE, Warszawa.
  • Przegląd dziesięciolecia. Rozwój ubezpieczeń w Polsce w gospodarce wolnorynkowej [2001], Państwowy Urząd Nadzoru Ubezpieczeń, Departament Analiz Systemu Ubezpieczeniowego, Edytor, Warszawa.
  • Rynek ubezpieczeń. Raporty roczne PUNU, KNUiFE, KNF z lat 2001–2010 [2002–2011], www.knf.gov.pl.
  • Ustawa z 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. z 1996 r., nr 11, poz. 62, ze zm.).
  • Ustawa z 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. nr 124, poz. 1151, ze zm.).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-291437d8-d029-4ef5-81d7-3d07455e3c7e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.