Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 19 | 169-182

Article title

Związek innowacyjności z elastycznością w gospodarce i skutki społeczne obu zjawisk

Content

Title variants

EN
Relationship between innovation and flexibility in economy and their social consequences

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
In this article, an attempt is made at showing how innovation influences flexibility in economy and inversely. In modern economy, flexibility is a necessity because it signifies that firms or companies are capable of changes. The changes are forced by changeable market conditions and firms or companies which want to compete with others must create a sort of an early warning system, and favourable conditions for quick changes. The enterprise must be capable of reaction. Innovations are very helpful tools, which effectively assist flexibility.The Author attempts to interpret the concept of flexibility and portrays the numerous contexts of this phenomenon. The meaning of flexibility is explained after Richard Sennett, who distinguishes three components: flexibility as a new style of power, which leads to creating institutions from the start, flexibility in specialization of production, and concentration of power without its centralization. For the present discussion, the most important are the social consequences of flexibility as a postulate of modern economy, and these are described in the article.

Contributors

 • Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości
 • Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy

References

 • Bauman Z., 2000, Globalizacja, przeł. E. Klekot, Warszawa, PIW.
 • Bauman Z., 2006, Praca, konsumpcjonizm i nowi ubodzy, przeł. S. Obirek, WAM, Kraków.
 • Bauman Z., 2007, Szanse etyki w zglobalizowanym świecie, przeł. J. Konieczny, Znak, Kraków.
 • Brilman J., 2002, Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa, s. 391.
 • Canetti E., 1996, Masa i władza, przeł. E. Borg, M. Przybyłowska, Czytelnik, Warszawa.
 • Dwojacki P., Hlousek J., 2008, Zarządzanie innowacjami, Centrum Badawczo-Rozwojowe ENERGA, Gdańsk.
 • Dylus A., 2005, Globalizacja. Refleksje etyczne, Ossolineum, Wrocław.
 • Filek J., 2010, Życie, etyka, inni. Scherza i eseje filozoficzno-etyczne, HOMINI, Kraków.
 • Golden W., Powell P., 2000, Towards a Definition of Flexibility, [w:] Search of the Holy Grail?, Omega, vol. 28, no 4.
 • Koźmiński A.K., Obłój K., 1983, Gry o innowacje. Analiza przedsięwzięć technicznych, PWE, Warszawa.
 • Luttwak E., 2000, Turbokapitalizm. Zwycięzcy i przegrani światowej gospodarki, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław.
 • Krupski R., 2005, Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu. Ku superelastycznej organizacji, red. R. Krupski, PWE, Warszawa.
 • Leach E., 1968, Two essays concerning the symbolic representation of time, [w:] tenże, Rethinking Anthropology, Athlone, London.
 • Norberg J., 2006, Spór o globalizację. Kto zyskuje, kto traci, ile i dlaczego?, przeł. P. Bonisławski, J.M. Fijor, Fijor Publishing, Warszawa.
 • Sennett R., Korozja charakteru, 2006, przeł. J. Dzierzgowski, Ł. Mikołajewski, MUZA, Warszawa.
 • Sloterdijk P., 2003, Pogarda mas, przeł. B. Baran, Czytelnik, Warszawa.
 • Taylor Ch., 2002, Etyka autentyczności, przeł. A. Pawelec, Znak, Kraków.
 • Twarowski B., 2008, Specyfika planowania strategicznego w warunkach niepewności, Organizacja i Zarządzanie, 2/2008, s. 17–33.
 • Walkowski J., 1986, Kierowanie innowacjami w przemyśle, IWZZ, Warszawa.
 • http://www.mg.gov.pl/files/upload/11268/Przedsi%C4%99biorczo%C5%9B%C4%87%20w%20Polsce%202010.pdf (dostęp 25.11.2011).
 • http://www.polsl.pl/Wydzialy/ROZ/Documents/Kwartalnik_naukowy/KN2.pdf (dostęp: 09.12.2011).http://www.triz-innowacje.pl/ (dostęp: 12.04.2012)

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-2917df82-fdd9-4b36-bd44-ff2d33ae28d9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.